Hållbarhet

Aneo förvaltar stora och viktiga resurser i samhället. Vi ska alltid utveckla hållbara lösningar. Som förvaltare av förnybara resurser i en värld som står inför klimatutmaningar ska vi vara drivande i att förvalta och utveckla förnybara lösningar på ett sätt som stödjer en positiv samhällsutveckling.

Våra anläggningar ska utformas, byggas och drivas så att de är skonsamma mot naturen och livsmiljöer. Alla anläggningar och verksamheter ska ha en utformning och ett utförande som värnar om miljösäkerhet och personlig säkerhet för tredje part och vår omgivning.

All Aneos energiproduktion ska vara förnybar, och vi kommer att vara en drivande kraft i utvecklingen av grön energi.

Myndigheterna har valt att säkerställa att miljökrav och naturskydd värnas genom grundlig behandling av olika offentliga organ. Vi hanterar dessa både miljömässigt och ekonomiskt för att säkerställa minsta möjliga negativa effekt för samhället.

Production environment