Från TrønderEnergi och Ohmia till Aneo

Från lokal kraftleverantör till nordisk koncern inom förnybar energi.

Vi fortsätter vårt arbete med att säkra tillgången till förnybar energi och möjliggöra en omställning från fossila till förnybara lösningar.

Ända sedan starten 1950 har TrønderEnergi varit en drivande kraft inom den norska kraftindustrin. Idag är vi det enda norska kraftbolaget som har större produktion av ny kraft än vattenkraft.

Med lanseringen av Aneo tar vi nästa stora steg. Tillsammans med HitecVision bildar TrønderEnergi en helt ny typ av koncern inom förnybar energi. Bolaget har sitt huvudkontor i Trondheim och bedriver verksamhet i hela Norden.

Det ger oss ökad genomförandeförmåga, investeringsförmåga och innovationsförmåga samtidigt som det möjliggör nya och ambitiösa kundlösningar inom elektrifiering och energieffektivisering.

Den gröna omställningen kräver genomförandeförmåga

Aneo kommer att göra stora satsningar på förnybar energiproduktion, elektrifiering och energieffektivisering.

Målet är att vi ska ta täten i den gröna omställningen med vilja och investeringskraft att utveckla nya, gröna värdekedjor. Vi tror att vi måste tänka i nya banor för att hantera de stora utmaningar vi står inför.

Läs mer om Aneo

Läs mer om Aneo på företagswebplatsen aneogroup.com

Norska fjäll med dimma.

Förnybar energi har aldrig varit viktigare

Det är bråttom att genomföra den gröna omställningen. Det behövs en pionjär som ser saker ur ett annat perspektiv. En pionjär med innovationsförmåga som kan tänka i nya banor för kunder och samhället i stort.

Vattenkraften kan vi tacka tidigare generationer för. Vi måste fortsätta att förvalta detta arv, men det räcker inte. Om vi ska lyckas med den gröna omställningen måste vi våga investera i ny energi. Det måste ske här och nu, inte i framtiden.

Norge, Norden och Europa behöver mer förnybar energi – snabbt. Vi har kapaciteten och modet att satsa på lösningar som faktiskt fungerar. Vindkraft, vattenkraft och nya, innovativa energilösningar som gör det enkelt för kunderna och bidrar till en snabbare elektrifiering

Vi måste ha den genomförandeförmåga som krävs för att sätta igång arbetet och slutföra det. Vi måste ha innovationsförmågan att hitta hållbara lösningar för både kunder och samhälle.

Aneo tror på kraften i att människor arbetar tillsammans för att hantera utmaningar. Tillsammans har vi kraften att förändra. Tillsammans är vi Aneo.

Production environment