Ny kraft

Norge, Norden och Europa behöver mer förnybar energi – snabbt. Vi har kapaciteten och modet att satsa på lösningar som faktiskt fungerar.

Vi utvecklar hållbara anläggningar

Vi utvecklar och genomför energiprojekt på ett sätt som minimerar den negativa miljöpåverkan. Vi tar ansvar för att säkerställa ett hållbart värdeskapande där vi bedriver verksamhet för både lokalsamhällen, ägare, medarbetare och samhället i stort.

Vi utvecklar energiprojekt för att äga och driva dem själva med ett långsiktigt perspektiv. Projekten utvecklas i nära samarbete med lokalsamhället, kommuner, relevanta myndigheter, markägare och andra berörda parter. 

Vindkraft

Norden har mycket goda förutsättningar för produktion av vindkraft. Idag, och under många år framöver, anses landbaserad vindkraft vara den förnybara kraftproduktion som har lägst utvecklingskostnad per producerad enhet. Potentialen för lokalt värdeskapande för kommuner och markägare är stor och utbyggnaden av vindkraft kan öka möjligheterna till industrietableringar i området. Kontakta oss om du vill utvärdera förutsättningarna för vindkraft på din fastighet, i ditt industriföretag eller i din kommun.

Kontakta oss

Solkraft

Tvärtemot vad många tror finns det goda förutsättningar för solkraftsproduktion i Norden. Vi tror att solkraft snart kommer att vara en viktig del av den nordiska kraftproduktionen. Solkraft kan produceras med solpaneler på byggnader eller andra konstruktioner, eller monteras på marken i en solcellspark. Områden som tidigare har använts för industrier och näringsverksamhet kan vara särskilt lämpliga på grund av närheten till elnät och annan infrastruktur. Kanske finns det förutsättningar för solceller på din fastighet eller i din kommun? 

Kontakta oss!

Vår historia som elutvecklare 

För mer än 70 år sedan gick våra ägarkommuner ihop för att etablera Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk. Målet var att förse orterna i Sør-Trøndelag med el.

Det första kraftverket – Svartelva kraftverk – stod färdigt 1959. Under de kommande 25 åren byggde företaget ytterligare tio vattenkraftverk i regionen. Möjligheterna att utveckla mer vattenkraft blev gradvis mycket begränsade.

Sedan mitten av 2000-talet har vi investerat i utvecklingen av vindkraft, som ett av de första företagen i Norge. Under den tiden har vi byggt sju vindkraftsparker, varav de tre sista färdigställdes 2021.

Hitta din energipotential!

På Aneo är vår ambition att bygga ur mer förnybar energi i Norden.

Vi letar därför efter områden med tillräckliga vindresurser för vindkraftsproduktion och områden med tillräckligt med soltimmar för att producera solkraft. Etableringen av ny kraftproduktion ger både direkt värdeskapande för kommuner och markägare och positiva ringverkningar för det lokala näringslivet. 

Är du markägare och tror att din fastighet kan vara lämplig för energiproduktion? Eller representerar du en kommun som vill att vi ska bedöma kommunens möjligheter för förnybar energiproduktion?

Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Production environment