Drifttjänster

Aneo hjälper kraftverksägare med allt från ren drift till förvaltning av kraftverken och maximering av värdeskapandet. 

Kapitalförvaltning

Vi kan hjälpa kraftverksägare att maximera sitt långsiktiga värdeskapande och uppnå säker, effektiv och framtidsorienterad teknisk och kommersiell förvaltning av sina vatten- och vindkraftverk.

Detta inkluderar:

 • Företagsledning: styrelserådgivning, rapportering och allmän ledning
 • Strategiarbete och långsiktiga planer: Utarbetande av vattendragsstrategier och utvecklingsstrategier.
 • Riskhantering
 • Uppföljning av miljöåtgärder, villkorsrevideringar, fastighetsärenden osv.
 • Intressenthantering på uppdrag av företaget.

Technical Management

Vi kan hjälpa dig som ägare att maximera anläggningarnas långsiktiga avkastning och värdeskapande.

Detta omfattar bland annat följande:

 • Identifiera behov av uppgraderingar och ta fram investeringsplaner 
 • Tekniskt strategiarbete, inklusive tillgångs- och underhållsstrategier
 • Drift och utveckling av tekniska kvalitetssystem och tekniska miljöer

Operations and maintenance

Våra tjänster inom Operations and Maintenance syftar främst till att säkra tillgången till produktionsanläggningar genom att driva och underhålla anläggningsportföljen enligt de mål som har fastställts av ägarna.

Detta omfattar bland annat följande:

 • Hantera oförutsedda händelser och oplanerade situationer som påverkar produktionen
 • Säkerställa efterlevnaden av myndighetskrav och ägarnas krav
 • Planera och genomföra effektiva och förebyggande drift- och underhållsåtgärder
 • Genomföra mindre uppgraderingar av anläggningar

Kontakta oss

Production environment