Respekt för mänskliga rättigheter

För Aneo är det självklart att respektera mänskliga rättigheter och visa aktsamhet i all vår verksamhet.

Aneo respekterar de mänskliga rättigheterna för alla individer och grupper som kan påverkas av vår verksamhet och våra aktiviteter. Detta inbegriper våra egna medarbetare och konsulter, entreprenörer, leverantörer, samarbetspartners, lokalsamhällen och eventuella andra berörda.

I allt vi engagerar oss i och gör strävar vi efter att hela tiden förbättra vårt agerande och resultat. Vårt arbete med mänskliga rättigheter är inget undantag. Respekten för mänskliga rättigheter är förankrad i våra värderingar och etiska riktlinjer.

 

Som riktlinjer för vårt arbete använder vi följande: 

Production environment