Integritetspolicy för Aneo

Aneo samlar in och behandlar uppgifter om dig. Vilka uppgifter vi samlar in beror på ditt agerande på webbplatsen. Här kan du läsa om vad vi har tillgång till, hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

I den här Integritetspolicyn hittar du

 1. Kontaktuppgifter

 2. Syftet med behandling av personuppgifter
 3. Vilka personuppgifter vi samlar in
 4. Dina rättigheter
 5. Lagring
 6. Tredje part och utlämning av uppgifter till andra
 7. Automatiserad behandling, t.ex. profilering
 8. Ändringar
 9. Klagomål

 

1. Kontaktuppgifter

Aneo är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in när du använder aneo.com. Aneo är en koncern som består av flera olika företag, bland annat Aneo Build, Aneo Mobility, Aneo Industry, Aneo Retail, Aneo Real Estate och Construction. 

Kontakta oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter:

Aneo A/S
Klæbuveien 118
7031 Trondheim, Norge

Tel: +47 73 60 30 00
E-post: post@aneo.com

2. Syfte med behandling av personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vårt övergripande syfte med behandlingen av dina personuppgifter är att tillhandahålla de tjänster som du förväntar dig av oss samt att ge dig bättre information, service och support.

Uppgifterna används för att administrera och förvalta kundrelationen mellan dig och oss om du är kund hos oss eller har kontaktat oss för att få information, begära utvärdering eller prenumerera på e-postutskick. Information om kundernas användning av våra produkter kan användas i arbetet med statistik/analys och produktförbättringar. Uppgifterna kan även användas i marknadsföringssyfte om du har samtyckt till detta.

3. Vad vi samlar in

Uppgifter kopplade till besök på våra webbplatser och användning av cookies

När du besöker våra webbplatser loggas dina användningsdata. Det sker bland annat när du visar eller klickar på innehåll på webbplatsen eller när du gör en sökning. I detta sammanhang använder vi oss av informationskapslar, så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du läser in en webbplats.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är en intresseavvägning. Vi har bedömt att det är nödvändigt för oss att göra detta för att kunna anpassa webbplatsen för användarna. Vi skyddar dock din integritet genom att endast använda uppgifterna för statistiska ändamål. I statistiken är det inte möjligt att identifiera dig som enskild person (läs mer om cookies på https://www.pts.se/sv/bransch/internet/integritet/information-om-kakor/.

De cookies som används för att registrera vad du gör på våra webbplatser innehåller ett id-nummer som ligger kvar hos dig mellan varje besök. Det innebär att du i princip är anonym men att vi ändå kan samla in information om vad du och andra användare gör på webbplatsen över tid. Uppgifterna som samlas in är bland annat vilka sidor som besöks och andra aktiviteter på webbplatsen, allmän information om din webbläsare och dator/mobiltelefon samt din IP-adress i pseudonymiseradform.

Datainsamlingen har två olika syften.

Det första syftet är att ge oss information om hur våra webbplatser används så att vi får bättre förutsättningar att förbättra användarupplevelsen, ge webbplatsen bättre funktioner och analysera trafiken. I detta syfte använder vi Google Analytics för att samla in och lagra data. Vi ser dock till att uppgifterna inte delas med andra eller används för andra ändamål. Utan denna information blir det svårt för oss att utforma vår webbplats på ett sådant sätt att den tillgodoser våra kunders behov på ett bra sätt. Den rättsliga grunden till denna behandling med Google Analytics är därför en intresseavvägning.

Det andra syftet är att kunna rikta personlig och anpassad marknadsföring till dig, bland annat produktannonser med en personlig prägel i andra kanaler och på andra webbplatser (till exempel i sociala medier) utanför våra webbplatser, eller att mäta effekten av sådan marknadsföring. För att möjliggöra detta låter vi annonsleverantörer som Google, Facebook och Microsoft koppla uppgifterna om din användning av webbplatsen till sina cookies och sina id-nummer. På så sätt kan de koppla samman information från många olika webbplatser så att vi kan visa dig relevanta annonser på andra delar av internet och så att de kan förfina intresseprofilen för din användare så att du generellt får bättre anpassade annonser även från andra företag. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt aktiva samtycke som du ger genom att godkänna marknadsföringscookies eller klicka på ”Tillåt alla” på vår cookiebanner.

I vår cookieöversikt får du en fullständig översikt med mer information om vilka cookies som används på våra webbplatser. Du kan också ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till vår användning av cookies.

Uppgifter kopplade till behandling av jobbansökningar

Behandling av jobbansökningar utförs med hjälp av rekryteringssystemet Webcruiter, med Webcruiter AS som personuppgiftsbiträde. Genom att söka jobb hos oss godkänner de sökande att uppgifter lagras i ett elektroniskt arkiv. Uppgifterna säljs, byts eller vidarebefordras inte till/med tredje part. Uppgifterna som behandlas är CV, ansökan, intyg och referenser. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är det samtycke som du har gett genom att skicka in din ansökan.

Uppgifter kopplade till utskick av nyhetsbrev

När du anmäler dig till eller tackar ja till att få nyhetsbrev och/eller sms från oss godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter. Vi registrerar och sparar namn, adress, mobilnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är en intresseavvägning. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig. E-postadressen och telefonnumret sparas hos oss till det att du eventuellt avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet.

Vi använder din e-postadress och ditt telefonnummer för att skicka information om produkter, nyheter, kampanjer med mera till dig.

När du öppnar nyhetsbrev i inkorgen eller klickar på länkar i e-post eller sms registreras detta i våra system så att vi kan hålla reda på hur många som tar emot och reagerar på våra utskick. De uppgifter vi har samlat in om dig kan användas för att segmentera våra utskick så att vi kan visa relevant och anpassad marknadsföring för dig.

Uppgifter kopplade till svar på förfrågningar (e-post, formulär och telefon)

För att hantera inkommande telefonsamtal, formulärkontakter och e-postförfrågningar sparar vi uppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress, eventuell tidigare e-posthistorik samt eventuella personuppgifter som lämnas i samband med förfrågan. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är en intresseavvägning. Vi har gjort bedömningen att detta är nödvändigt för att vi ska kunna hjälpa dig med det du undrar över och uppgifterna loggas därför som en del av kundrelationen mellan dig och oss.

Uppgifter kopplade till inbjudningar till evenemang

För att kunna bjuda in dig till evenemang, invigningar och liknande använder vi uppgifter som e-postadress samt eventuella personuppgifter som uppges i samband med inbjudan. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är en intresseavvägning. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna bjuda in dig till evenemang. Kontakta oss om du vill avregistrera dig från en sådan inbjudningslista.

Uppgifter kopplade till kundrelationer

Uppgifter kopplade till din kundrelation används främst för att administrera kundrelationen. Det rör sig om bland annat kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter samt uppgifter som hör samman med beställning och användning av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att vi har ett avtal med dig respektive en intresseavvägning. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och den service  som du förväntar dig av oss.

Uppgifter kopplade till användningen av våra tjänster

Uppgifter om laddningshistorik och förbrukningsdata kopplade till laddstationer, laddboxar och laddningsabonnemang, information om laddstationen, till exempel kopplat till parkeringsplatser, och teknisk information som inhämtas från laddenheten. Dessa uppgifter, tillsammans med uppgifter om kundrelationen, används för statistik och analys för att vi ska kunna förbättra och utveckla tjänsterna samt följa försäljningstrender, verksamhetens utveckling och förbrukningsmönster. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att vi har ett avtal med dig respektive en intresseavvägning. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna föra statistik, förbättra kundupplevelsen och våra tjänster samt utveckla vår verksamhet.

4. Dina rättigheter

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig:

 1. Information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Genom den här policyn informerar vi dig om vår behandling av personuppgifter. Du kan också kontakta oss om du vill ha mer information. 
 1. Ändring och radering: Du kan också be oss att korrigera felaktiga uppgifter vi har om dig eller radera personuppgifter. 
 2. Behandling med samtycke som grund: Om vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke som grund kan du närsomhelst dra tillbaka detta samtycke. Det gör du enklast på det sätt som beskrevs när du gav ditt samtycke. Du kan också kontakta oss eller återkalla ditt samtycke här Dra tillbaka samtycke | Aneo.com. Ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev kan du dra tillbaka via länkarna för detta i de e-postmeddelanden du har fått.
 3. Rätt att begränsa eller invända mot behandlingen: Du har rätt att begränsa behandlingen i vissa fall, bland annat följande: 
  • Om du bestrider personuppgifternas riktighet. Behandlingen avbryts under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär att användningen av personuppgifterna begränsas. 
  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara dig mot rättsliga anspråk.Du kan också invända mot behandling i väntan på en bedömning av huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än din integritet.
 4. Rätt till dataportabilitet: Personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och som är nödvändiga för efterlevnaden av ett avtal med oss och som behandlas automatiskt (d.v.s. inte manuellt av oss) kan du begära att få utlämnade eller överförda till en annan leverantör i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 5. Automatiserad behandling, bland annat profilering: Detta beskrivs mer utförligt längre ned i den här policyn.

5. Lagring

Generellt sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt för behandlingens syfte, förutsatt att det inte strider mot gällande lagar och regler för lagring av personuppgifter. Lagringen bygger på gällande krav på lagring av bokföringsunderlag och är också nödvändig för att kundens intressen ska kunna tillvaratas i samband med eventuella reklamationer och andra konsekvenser av kundrelationen samt behovet att ha tillgång till historik avseende kontakter och leveranser vid förfrågningar från kunden.

Vi raderar alla uppgifter som hör samman med en kundrelation när kundrelationen anses vara avslutad. Vi betraktar en kundrelation som avslutad 3 år efter att den sista leveransen till kunden har utförts, om inte annan efterföljande kontakt indikerar att kundrelationen fortfarande bör betraktas som aktiv.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke raderas om du drar tillbaka ditt samtycke förutsatt att det inte strider mot gällande lagstiftning för lagring av särskilda personuppgifter.

Uppgifter som vi enligt bokföringslagen är skyldiga att spara i minst 7 år raderas när kravet på lagring upphör. Vi skyddar personuppgifter med både fysisk och virtuell åtkomstkontroll.

6. Tredje part och utlämning av uppgifter till andra

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för sådan utlämning eller grund för en polisanmälan eller civilrättslig process. En sådan rättslig grund kan till exempel vara ett avtal med dig, en situation där du bevittnar en oönskad händelse, dokumentation av hotfullt agerande, skadegörelse eller sabotage eller en rättslig grund som ålägger oss att lämna ut uppgifterna.

Förutom till tredje part som omfattas av den här policyn kommer vi aldrig att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part/utomstående. Tredje part har inte heller rätt att få information om eller använda dina uppgifter för andra ändamål än det som beskrivs ovan och detta omfattas av våra databehandlingsavtal med underleverantörer/tredje part.

När du besöker vår webbplats

Vi använder cookies för att ge innehåll och annonser en personlig prägel, för att analysera vår trafik och för att tillhandahålla sociala medier-funktioner. Därför delar vi information om hur du använder vår webbplats med våra samarbetspartners inom sociala medier, annonsering och analys. Våra partners kombinerar denna information med annan information som du har gjort tillgänglig för dem eller som de har samlat in genom användningen av deras tjänster.

Vi samarbetar med bland annat följande tredjepartsleverantörer:

Som mottagare av nyhetsbrev

Vi använder SalesForce, Microsoft och Hubspot för administration och utskick av nyhetsbrev. Dina kontaktuppgifter lagras därmed i deras databaser. 

En utförlig beskrivning av hur SalesForce behandlar personuppgifter finns i deras sekretesspolicy här: SalesForce

Administration och hantering av betalningar

Vi använder Payex för administration och utskick av fakturor samt betalningshantering. Dina kontaktuppgifter lagras därmed i deras databaser. En utförlig beskrivning av hur Payex behandlar personuppgifter finns i deras sekretesspolicy här: Payex

Överföring till andra länder

Flera av de tredjepartssystem vi använder baseras på lagring av data utanför EU/EES, främst i USA. Vi är medvetna om de utmaningar det innebär att följa det europeiska regelverket (GDPR) när data lagras fysiskt i andra länder, i synnerhet mot bakgrund av Schrems II-domen. Vi strävar efter att använda eller byta till system och leverantörer som lagrar data inom EES eller i godkänt tredje land men måste medge att detta i många fall är praktiskt eller ekonomiskt besvärligt, särskilt med tanke på kostnaden för att byta leverantör. Risken med att lagra uppgifter i andra länder hör samman med ovissheten kring informationssäkerheten, möjligheten för andra länders myndigheter att kräva insyn i datamaterialet och den begränsade möjligheten för dig att utöva dina rättigheter. Vår bedömning är att de system vi använder som lagrar data i andra länder i liten utsträckning innehåller personuppgifter som är av intresse eller värde för myndigheter eller andra aktörer och att risken för integritetsintrång är begränsad. Överföring av personuppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå under förutsättning att mottagaren omfattas av ”EU-US Data Privacy Framework”. Vid överföring av personuppgifter till tredjeland används EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

7. Automatiserad behandling, t.ex. profilering

Ingen automatiserad behandling, exempelvis profilering, utförs baserat på dina personuppgifter som har rättsliga följder eller som väsentligen påverkar dem som personuppgifterna gäller.

8. Ändringar

Om våra tjänster eller regler för behandling av personuppgifter ändras kan det medföra ändringar av informationen i den här Integritetspolicyn. Om vi har dina kontaktuppgifter informerar vi dig om betydande ändringar. Annars finns uppdaterad information alltid tillgänglig på våra webbplatser.

9. Klagomål

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten: Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte stämmer överens med det som beskrivs här eller att vi på andra sätt bryter mot gällande dataskyddslagar kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om dina rättigheter och hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring utövandet av dina rättigheter eller vår behandling av personuppgifter. Våra kontaktuppgifter hittar du högst upp i den här policyn.

Production environment