Våra klimatmål

FN:s klimatpanel (IPCC) har aldrig varit så tydlig som i sin sjätte utvärderingsrapport: världen står inför dramatiska klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet. Sammantaget kommer dessa förändringar att leda till stora utmaningar och vi tar detta på största allvar.

Kärnan i vår verksamhet som producent av förnybar energi är viljan att göra vad vi kan för att skapa ett utsläppsfritt samhälle i linje med de behov som beskrivs i klimatpanelens sjätte utvärderingsrapport. Det innebär att vår främsta prioritet är att fortsätta tillhandahålla ren och kostnadseffektiv energi på ett hållbart sätt.

All Aneos energiproduktion ska vara förnybar och vi ska vara en drivande kraft i utvecklingen av grön energi.

Vid sidan av de tjänster vi tillhandahåller har vi konkreta mål för vår egen verksamhet. 

  • Aneos övergripande mål är att vara klimatneutralt senast 2040
  • Senast 2030 ska vi ha minskat våra Scope 1- och Scope 2-utsläpp med 55 % och kontinuerligt arbeta för att drastiskt minska Scope 3-utsläppen.
Production environment