Insyn i registrerade personuppgifter

Vi tar din integritet på allvar.

Om du vill få insyn i uppgifter som vi har registrerat om dig, eller uppgifter om personuppgiftsbiträden, kan du begära insyn enligt dataskyddsförordningen.

I enlighet med dataskyddsförordningen har vi 30 dagar på oss att behandla din begäran om insyn.
Uppgifterna kommer att lämnas mot uppvisande av giltig legitimation.

* Obligatoriska fält
Production environment