Hållbarhet på Aneo

Aneo ska ta hänsyn till hållbarhet i allt vi gör. Det innebär att vi ska arbeta för att tillgodose dagens behov utan att minska kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. 

Aneo är ett förnybart energibolag som ska ta hänsyn till hållbarhet i allt vi gör. Hållbarhet handlar om att tillgodose dagens behov utan att minska kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det innebär att vi måste värna klimatet och miljön, det sociala och det ekonomiska på samma gång. Vi känner ett stort ansvar för att bidra till ett sådant hållbart samhälle som inte innebär oacceptabla kostnader för vare sig klimatet eller naturen.

Det innebär att Aneo betonar behovet av att följa signalerna från FN:s klimatpanel (IPCC) och naturpanel (IPBES) om att naturkrisen är en lika stor utmaning för världssamfundet som klimatkrisen. Att vår kärnverksamhet är förnybar energi betyder inte att vi automatiskt anser oss vara hållbara. Vi kräver mer av oss själva.

Vi ska alltid följa lagen, men ställa ännu högre krav på oss själva där vi anser att nuvarande bestämmelser är otillräckliga. Därför arbetar vi kontinuerligt med att vara transparenta i våra bedömningar och kontinuerligt eftersöka ny och förbättrad kunskap om konsekvenserna av vårt agerande. 

De utmaningar vi står inför är alltför komplexa för att en enskild aktör ska kunna lösa dem på egen hand. Detta tolkar vi som ett behov av att alla ska göra sin del, med hänsyn till andras förmåga att göra sin. Aneo arbetar ändå aktivt för att stödja FN:s hållbarhetsmål, eftersom vi både erkänner och ser att vårt bidrag gör en betydande skillnad för att uppnå målen.

Vi vänder oss till FN:s hållbarhetsmål för inspiration och för att påminnas om den bredd som ligger i begreppet hållbarhet, och vi har valt att lyfta fram åtta hållbarhetsmål som vi känner ligger närmast vår verksamhet. Dessa är hållbarhetsmål 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15 och 16.

Production environment