Guide för att installera laddboxar i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet

För den som planerar att installera laddboxar i bostadsrättsföreningar eller hyresfastigheter finns det många viktiga faktorer som noggrant måste övervägas för att säkerställa en säker och effektiv installation.

I denna artikel har vi sammanfattat alla de viktigaste punkterna att tänka på inför att investera i laddboxar för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter – och hur det går till med Aneo som din leverantör. 

Elkapacitet och befintlig elanläggning

Vad behöver göras?

En noggrann bedömning av den nuvarande elanläggningen i fastigheten är nödvändig för att verifiera att det finns tillräckligt med kapacitet för att installera laddstolpar till varje elbil. En kapacitetsbedömning kan utföras för att säkerställa att huvudtavlan och anslutande kablar klarar den extra belastningen som en installation av en laddanläggning kräver. Även avståndet från huvudtavlan till installationsplatsen bör ses över då kortare avstånd minskar kostnader och tidsåtgång.

Hur Aneo gör det

I vårt erbjudande kan vi utföra en kapacitetsbedömning på plats helt utan extra kostnad och ger er insikt i vad er laddanläggning kan komma att kosta. Boka ett platsbesök idag så hjälper vi er. Det är helt icke-bindande och tar inte mer än 30 minuter. Då vet vi vanligtvis tillräckligt för att kunna ge er en god prisuppskattning.

Installationskostnader

Vad behöver göras?

Ta in offerter från flera leverantörer för att jämföra kostnader för att installera laddstolpar och välja en lösning som passar föreningens eller fastighetens behov och budget. Priserna mellan leverantörer kan skilja sig stort och det är viktigt att hitta den leverantör som både erbjuder ett bra pris, men också kan leverera vad de lovar och vad ni behöver.

Hur Aneo gör det

Med Aneo behöver ni inte fundera på installationskostnader då vi erbjuder elbilsladdning som tjänst där vi investerar, bygger och driver anläggningen åt er. Istället för att behöva investera stora summor i en laddanläggning betalar ni en fast, låg månadsavgift som inkluderar alla el- och nätkostnader, kommunikation, drift, service och försäkring. De boende hyr en laddbox till en fast abonnemangskostnad från oss. 

Elcertifikat och behörighet

Vad behöver göras?

Säkerställ att de som utför installationen är behöriga och certifierade för elinstallationer för att garantera överensstämmelse med aktuella säkerhetsstandarder.

Hur Aneo gör det

Vi väljer varsamt våra leverantörer och samarbetspartners där vi alltid säkerställer att deras verksamhet har de certifikat och behörigheter som krävs enligt aktuella standarder. 

 

Läs mer om Aneos krav på leverantörer.

Internetanslutning:

Vad behöver göras?

Kontrollera om internetanslutning krävs för fjärrövervakning och programuppdateringar. Se till att det finns tillgänglig internetanslutning på installationsplatsen om detta behövs. Om detta saknas kan ett separat wifi-nät behöva installeras för att säkerställa god kommunikation med laddboxarna.

Hur Aneo gör det

I samband med vårt platsbesök kontrollerar vi tillgången till internet och ser över om det behöver byggas ut. Detta ingår som standard i vårt erbjudande för att installera laddboxar för varje bostadsrätt i er förening.

Typ av laddbox och infrastruktur

Vad behöver göras?

Välj en tillverkare av laddbox med stabil teknologi och framtidssäkra lösningar för långvarig funktion.

Hur Aneo gör det

Med Aneo behöver ni inte fundera på hur utvecklingen för elbilar och laddboxar kommer ske, vi tar hand om laddanläggningen och uppdaterar den efter behov och krav på marknaden. Ingen teknologisk risk!

Placering av laddbox

Vad behöver göras?

Överväg var laddboxarna ska placeras. Att centralisera dem till en samlad yta kan effektivisera installationen och minimera kabellängder. Säkerställ att laddboxarna är lättillgängliga och fundera över om hela parkeringen eller delar av den ska vara förberedd för laddning.

Hur Aneo gör det

Utifrån era förutsättningar installerar vi laddboxar i er bostadsrättsförening på den mest optimala platsen som säkerställer att de är lättillgängliga för medlemmarna utan onödig kabeldragning.

Underhåll och support

Vad behöver göras?

Gå igenom underhållskraven för laddboxarna och överväg om det finns någon form av support eller garantier inkluderade från tillverkaren.

Hur Aneo gör det

I Aneos erbjudande ingår all service, support och underhåll. Vi gör kontinuerliga besiktningar och tar ett helhetsansvar för allt rörande laddanläggningen även efter installationen av laddboxarna.

Gör det enklare att investera i laddboxar med Aneo

Som ni märker så är det mycket att tänka på och saker som behöver göras för att installera laddstolpar för elbilar i sin bostadsrättsförening eller hyresfastighet. Överlåt det istället till experterna – oss. 

Vi tar ett helhetsgrepp och säkerställer att ni får den bästa lösningen utifrån era behov, önskemål och förutsättningar. Läs om Aneos erbjudande och möjligheten med elbilsladdning som tjänst istället för att själva investera i laddanläggningen och hantera allt som har med den att göra. Boka ett kostnadsfritt, helt förutsättningslöst platsbesök idag.

Production environment