Hur ni enkelt skaffar elbilsladdning till er samfällighet eller BRF

Inför beslutet att investera i elbilsladdning för en samfällighet eller BRF, eller att uppdatera en befintlig laddanläggning, dyker det ofta upp flera frågor från boende såväl som från styrelsen i en samfällighet eller BRF: Hur lång tid kommer processen att ta? Vad är kostnaden för att installera en laddningsstation? Vad händer om något går fel?

Vi igenom hela processen med hur ni enkelt kan ordna med elbilsladdning till er samfällighet eller BRF med Aneo och varför ni bör erbjuda elbilsladdning.

Varför ni bör erbjuda möjligheten att ladda sin elbil i er samfällighet eller BRF  

Sedan 2020 har Sverige sett en explosion i antalet elbilar - nästan en tredubbling! Under 2022 ökade antalet el-personbilar med 65% enligt Statistikmyndigheten SCB, vilket har minskat koldioxidutsläppen med 22,5% (från 89,2 g/km 2021 till 69,1 g/km 2022). I dagsläget finns det drygt en halv miljon laddbara personbilar i Sverige, varav cirka hälften är elbilar.

Så vad innebär detta för er? Med en sådan ökning av elbilar, som i september 2023 stod för 43% av alla nyregistrerade bilar, är det inte bara en trend – det är framtiden som knackar på dörren. Genom att installera laddningsstationer svarar ni inte bara på en växande efterfrågan utan tar också ett steg mot en mer hållbar och miljövänlig värld.

Genom att erbjuda laddning av elbilar i er samfällighet och BRF:er visar upp ert miljötänk och är redo för framtiden. Att investera i elbilsladdning är inte bara praktiskt för de boende; det är ett sätt att visa hur moderna, miljömedvetna och förberedda inför framtiden ni är. Ni blir en del av lösningen på miljöutmaningarna och skapar samtidigt ett attraktivt och hållbart boende för nuvarande och framtida boende.

Vad ni ska tänka på när ni väljer laddlösning för er samfällighet eller BRF  

Det enkla svaret när ni väljer Aneo är att ni inte behöver bekymra er över dessa frågor. Vi tar hand om allt och ser till att ni får en laddningslösning med förnybar energi anpassad efter era unika behov och önskemål.  

Så går det till med Aneo

Med Aneo börjar ni med att boka ett kostnadsfritt, förutsättningslöst platsbesök och slutar med en fullt fungerande laddanläggning där ni slipper all administration. Nedan går vi igenom processen steg för steg så att ni får en tydlig inblick i hur vi arbetar.

Steg 1 – Utvärdering av nuvarande situation

Allt ni behöver göra är att kontakta oss och boka platsbesöket. Vi kommer ut till er för att kontrollera elförutsättningarna (till exempel elanläggningens kapacitet), markägande och vilka regelverk som gäller för att identifiera eventuella åtgärder inför installationen av er BRFs eller samfällighets elbilsladdning. 

Steg 2 – Utformning av laddlösning

Baserat på platsbesöket utformar vi ett anpassat förslag på laddningslösningen. Vi kombinerar vår breda erfarenhet från över 80 000 kontrakterade parkeringsplatser med era unika behov för att säkerställa att ni får rätt typ av laddstationer, optimal kapacitet och en skräddarsydd installationsplan.

Steg 3 – Byggnation, invigning och besiktning

Vi tar hand om hela byggnationen av laddanläggningen. När laddstationerna väl är på plats, genomför vi en omfattande slutkontroll för att verifiera att allt fungerar som det ska. Detta garanterar en problemfri upplevelse för er, och markerar starten på er resa mot en mer hållbar framtid med Aneo vid er sida.

Steg 4 – Drift och underhåll

När laddanläggningen står klar fortsätter vårt helhetsansvar för drift, underhåll och administration. Vi hanterar allt, inklusive teknisk support för de boende såväl som skötseln av laddboxar och parkeringsplatser. Vår service garanterar smidig och bekymmersfri laddning av elbilar för de boende i er samfällighet eller BRF.

Vi hjälper er med alla frågor  

Om ni inom er förening eller samfällighet funderar över att bygga laddplatser och vad det innebär i termer av kostnader, projektledning, och fortsatt service och support så har vi lösningen. Vi tar hand om allt från start till slut, inklusive administrationen för de boende och alla tillhörande kostnader.

Aneo ansvarar för hela processen av att etablera laddanläggningen. Vi säkerställer att allt installeras korrekt, är driftklart från dag ett, och att alla regler och riktlinjer följs. Med vår modell hyr ni infrastrukturen som en tjänst till en fast och förutsägbar månadskostnad.

Även om inte alla i er BRF eller samfällighet har ett omedelbart behov av laddningsmöjligheter, behöver detta inte vara ett hinder. Föreningen betalar en låg, fast månadskostnad för anläggningen, och de boende som behöver en laddstation betalar själva för ett laddabonnemang till en fast kostnad med en bestämd mängd kWh. Läs mer om våra laddabonnemang och priser.

Smidigt med Aneos laddlösningar

Kontakta oss om er samfällighet eller BRF är intresserad av elbilsladdning, så fixar vi resten. Med högteknologiska laddstationer som är enkla att använda, erbjuder vi en smidig lösning för att ladda elbilar i samfälligheter, bostadsrättsföreningar, hyresrätter, nybyggnationer och företag.
 

'

Nyckelfärdiga lösningar

Aneo erbjuder en helhetslösning där allt sköts av erfarna experter, allt för en fast låg kostnad för samfälligheten eller bostadsrättsföreningen.

Individuell laddning

Boende som väljer att utnyttja laddinfrastrukturen betalar en fast månadskostnad vald utifrån deras laddbehov, vilket gör det rättvist och enkelt att budgetera​​.

Production environment