Fem saker att tänka på när du väljer leverantör av elbilsladdning till bostadsrättsföreningen

När en bostadsrättsförening beslutar sig för att etablera laddplatser till de boende finns det flera frågor som bör ställas till potentiella leverantörer. Här kan du läsa om de fem viktigaste.

Vad innebär etableringen för föreningens ekonomi?

Att etablera laddplatser till de boende kan bli en ganska stor investering för en bostadsrättsförening. Utöver inköp av laddboxar behöver en elinstallatör anlitas för bygga anläggningen. Kanske behöver även effekten på elabonnemanget uppgraderas.

Om behovet i dagsläget inte finns hos alla boenden kan en diskussion uppstå om det är rätt prioritering för föreningen att göra en investering i att bygga laddplatser (och hur många). En fråga som är viktig att ställa är givetvis vad etableringen kostar för laddboxar, projektledning, nedlagt arbete – men även för fortlöpande service och support.

Med Aneo som leverantör så tar vi hela investeringen för att etablera laddanläggningen. Dessutom projektleder vi hela arbetet.

För er som förening betyder det att ni istället hyr infrastrukturen som en tjänst och betalar en månadsavgift. Det blir enkelt att komma igång med en låg tröskel eftersom inget investeringsbeslut behöver tas. Och vi har hela ansvaret för att säkerställa att anläggningen är försäkrad och fungerar problemfritt även efter att installationen är klar.

Vad behöver man göra efter att anläggningen är på plats?

När elbilsanläggningen är på plats kan ni som förening erbjuda de boende laddning till bilarna. Då tar nästa fas vid, nämligen att drifta och administrera anläggningen.

Löpande behöver fakturering till de boende ske. Det uppkommer även ofta frågor kring hur man ansluter sig, vad det kostar eller om något blir fel som behöver hanteras. En annan del i driften är att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska och hantera ev fel och service, samt även att anläggningen uppfyller de krav som ställs från tid till annan. 

Som kund hos Aneo får du en smart anläggning som vi driver åt dig. Du kan vara säker på att vi ansvarar för service, support och att vi kommer att ta på oss kostnaden för att uppgradera anläggningen vid fel eller större tekniska förändringar. 

Vi hanterar dessutom all fakturering och support till de boende när det kommer till laddning. De boende tecknar ett laddningsabonnemang som passar deras behov och kan inom några dagar vara igång med sin tjänst. Lika enkelt är det att avsluta tjänsten vid exempelvis flytt. 

Elen och den effekt som behövs för att ladda bilarna faktureras Aneo på vårt egna elavtal. Inte heller det här är något som ni som förening behöver fundera på.

 

Elbilsladdning aldrig har varit enklare

Smart laddning – hur snabbt kan du ladda din bil?

Det är stora skillnader mellan olika laddanläggningar och det påverkar hur snabbt du kan ladda din bil och hur många som kan ladda åt gången. 

Med en laddbox utan optimering kan du ladda din bil med 2,3 kW effekt. Då tar det till exempel nästan 30 timmar att ladda en Tesla Model 3 helt. Med ett smart laddningssystem kan du tänka dig att all ström samlas i en gemensam bank och fördelas bland dem som laddar. På detta sätt kan du uppnå effekt på upp till 22 kW med smart laddning och därmed ladda upp till tio gånger snabbare än i ett uttag.

Med Aneo får du alltid bästa tillgängliga effekt på din laddning eftersom vi hela tiden optimerar utifrån de förutsättningarna som finns. Läs mer om smart laddning här.

Vad är det för kvalitet på laddanläggningen?

Läs villkoren noggrant när du utvärderar leverantörer och tänk på vad som är viktigast för dig när du köper en tjänst. Priset ska alltid vägas mot kvalitet, och man bör fundera på om anläggningen kommer att vara lika användarvänlig och effektiv om 20 år? En laddanläggning är inte bara en laddanläggning. Var vaksam när du väljer leverantör och tänk långsiktigt. Det räcker inte att laddanläggningen uppfyller dina krav idag om den inte kan skalas upp i takt med att tekniken utvecklas.

Vi på Aneo kan vi garantera dig att vi kommer att bygga högteknologiska laddningsanläggningar för framtiden. Inkluderat i priset för installation och drift är också eventuella tekniska uppdateringar. Det innebär bland annat att laddanläggningarna redan byggs med tanken att laddkunderna kan leverera ström från bilen tillbaka till elnätet, och att laddanläggningen kan prioritera effekt utifrån batterinivå – när dessa saker blir möjliga.

Hur många laddplatser ska man bygga?

Behovet av elbilsladdare ökar kontinuerligt och det kan vara svårt att veta hur många platser som bör byggas ut från start. För er som förening och för de boende är det viktigt att det ska vara enkelt att ansluta fler parkeringsplatser på ett enkelt och effektivt sätt. Om du måste få en elektriker att besöka er varje gång en ny invånare ansluter till anläggningen kan det vara en dyr affär. Och om de boende behöver vänta i kö tills nya platser byggs kan det både skapa missnöje och faktiskt försena omställningen till en bilpark som alltmer går på el.

Aneo bygger med full täckning för alla parkeringsplatser. Detta innebär att alla parkeringsplatser kommer bli förberedda för laddning genom att dra ström och montera ett lock. När de boende behöver laddning beställer de ett laddningsabonnemang och får själva laddaren per post. Den installeras enkelt på den förberedda platsen av den boende, och laddning för den aktuella parkeringsplatsen aktiveras automatiskt. Se hur enkelt det är här!

Det innebär att du som bostadsrättsförening inte behöver tänka på kostnader i samband med installation och tillhandahållande av laddningsåtkomst till flera boende.

Laddningsabonnemangen är också enkla, förutsägbara med fasta månadsavgifter med olika alternativ för att passa alla. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för alla att välja elbil. Det är vårt (och inte minst deras!) bidrag till energiomställningen.

Nyfiken på att veta mer om Aneo och vårt erbjudande?

Hör av dig till oss!

 

Production environment