Laddstolpar till BRF och bidrag från Naturvårdsverket – Vad gäller?

Naturvårdsverket tillhandahåller ett bidrag kallat Ladda bilen vars syfte är att underlätta investeringar i laddstolpar för bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag och organisationer. Bidraget täcker en del av kostnaderna för inköp och installation av laddstolpar vilket gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för BRF:er att erbjuda sina medlemmar möjligheten att ladda elbilar.  

Vad är Ladda bilen-bidraget?

Ladda bilen är ett statligt bidrag vars syfte är att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar i Sverige. Bidraget administreras av Naturvårdsverket och är tillgängligt för bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag och organisationer som vill installera laddstolpar för boende eller anställda. 

 

 • Ansökan sker hos Naturvårdsverket
 • Upp till 50% av alla kostnader, max 15 000 kr per laddpunkt
 • Täcker kostnader som arbete, material och installation
 • Kan ansökas både innan och efter att anläggningen är på plats
 • Kan ansökas flera gånger
 • Kan inte delas ut till privatpersoner

Så fungerar Ladda bilen-bidraget från Naturvårdsverket

Hur stort är bidraget?

Naturvårdsverkets bidrag för laddstolpar till en BRF täcker upp till 50 % av kostnaderna för inköp och installation av laddstolpar och upp till maximalt 15 000 kr per laddpunkt. Detta inkluderar arbete, material, grävning, installation och liknande. 

 

Räkneexempel:

1. En laddstolpe med en laddpunkt som kostar 10 000 kr = 5 000 kr i bidrag

2. En laddstolpe med en laddpunkt som kostar 40 000 kr = 15 000 kr i bidrag

3. En laddstolpe med två laddpunkter som kostar 40 000 kr = 20 000 kr i bidrag

När kan man ansöka om bidraget?

Ansökan om Ladda bilen-bidraget för laddstolpar till er BRF kan göras löpande under året, det finns inga specifika ansökningsperioder. Ansökan kan göras både innan byggnationen kommit igång, såväl som retroaktivt efter attmladdanläggningen står färdig och används aktivt. 

Vem får ansöka?

Företag, organisationer, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill installera laddstolpar kan ansöka om bidraget. Bidraget kan dock inte delas ut till:

 

 • Privatpersoner
 • Laddanläggningar som är avsedda för allmänheten
 • Laddanläggningar som måste installeras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.

 

Ska ni installera laddstolpar för allmänheten (men råkat hamna på vår sida) ska ni inte ansöka om Ladda bilen, istället kan ni få investeringsstöd från Klimatklivet. Läs mer på Naturvårdsverket webbplats.

Finns det några krav för att få bidraget?

För att kunna få bidrag som BRF för att installera laddstolpar måste följande krav uppfyllas:

 

 • Laddstolparna ska ha uttag som passar elfordon av typ 2 eller combo 2.
 • Elen på laddsystemet måste kunna avläsas.
 • Laddstolparna ska vara avsedda för de boende och placerade så de är enkelt tillgängliga för dem i anslutning till det eller de hus som BRFen äger.
 • Installationen av laddstolparna ska utföras av ett behörigt elinstallationsföretag med giltig F-skattsedel.

Vill ni installera laddstolpar i er BRF?

Aneo är en av Nordens ledande leverantörer av elbilsladdning till bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder smarta, flexibla lösningar efter era behov 

Tjänsteavtal – Aneo tar investeringen

Med ett tjänsteavtal från Aneo äger vi laddanläggningen och ansvarar för alla kostnader och underhåll. Er BRF betalar en fast, låg månadsavgift per parkeringsplats. Aneo sköter allt från installation till löpande service och support. Fördelarna inkluderar:

 • Ingen initial investering för BRF
 • Aneo äger och underhåller anläggningen
 • Fast månadskostnad per laddplats 
 • Enkel administration och support

Serviceavtal – Föreningen tar investeringen

Aneo erbjuder ett serviceavtal för bostadsrättsföreningar (BRF) som innebär att Aneo hanterar drift, service och debitering av användare i laddanläggningen. Er BRF äger och ansvarar för laddinfrastrukturen, medan Aneo sköter laddningen och all administration kring det. Detta inkluderar:

 

 • Administration och debitering av laddabonnemang
 • Styrning och övervakning
 • Kommunikation, el och nätkostnader
 • Kundservice och årliga kontroller
 • Hjälp med ansökan för Ladda bilen-bidraget

 

Production environment