Varför köpa laddstation för elbil?

Antalet sålda elbilar har mer än tredubblats sedan 2020 enligt IEA (från 4% 2020 till 14% 2022), och det kommer bara att öka. Kanske har ni till och med själva fått önskemål från de boende om att köpa laddstation för sin elbil? 

Framtidssäkring av fastigheten

Att köpa laddstationer för elbilar är mycket mer än bara en bekvämlighet; det är en nödvändighet i takt med att samhället förändras. Som sagt ser vi en stadig ökning av elbilar på våra vägar och med detta kommer en förändrad förväntan från boende.

Genom att installera laddstationer visar en fastighetsägare att de är förberedda för framtiden och är villiga att investera i långsiktig hållbarhet och moderna bekvämligheter. Laddstationer blir en integrerad del av bostaden likt andra grundläggande tjänster som internet och värme. 

Detta kan öka fastighetens attraktionskraft markant och kan till och med leda till ökade fastighetsvärden då efterfrågan på elbilsvänliga bostäder med all sannolikhet kommer att växa.

Ökad bekvämlighet för de boende

För de boende är tillgången till laddstationer hemma både en tillgång och bekvämlighet. Elbilsägare slipper leta efter externa laddningsstationer, vilket kan vara tidskrävande och stressande. Det ger också en trygghet för de som överväger att skaffa en elbil, vilket kan öka intresset för att bo i en fastighet som erbjuder det.

Juridiska fördelar och framtida krav

Enligt den svenska plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) som uppdaterades 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav. Detta innebär krav på att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ska ha laddinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Laddinfrastruktur i detta fall syftar till ledningsinfrastruktur och laddningspunkter:

 

  • Laddningsinfrastruktur: Förberedande system inkluderande kanaler, tomrör och kabelstegar, eller motsvarande, för att möjliggöra dragning av kablar till laddningsstationer.
  • Laddningspunkt: Utrustning för laddning av ett elfordon.

Läs mer om de gällande reglerna för laddning av elfordon på Boverkets webbplats.

Fler krav i framtiden?

Boverkets regler gäller idag enbart för nya byggnader, och det kvarstår att se om ytterligare krav tillkommer för befintliga bostadshus. Detta är troligtvis bara början, där det mesta pekar på att befintliga krav kommer att skärpas ytterligare.

Åk in i framtiden med oss

Ett samhälle utan tillräcklig laddinfrastruktur riskerar att hamna i en cykel där ingen tillgång till laddstationer innebär att vi inte köper elbilar, och eftersom ingen köper elbil etableras det inga nya laddstationer. Önskan kanske redan finns, men efterfrågan visar sig inte förrän installationen sker. 

 

Ta steget idag och ge de boende möjligheten att göra valet, kontakta oss. Vi erbjuder elbilsladdning som tjänst där vi gör det enkelt för er att erbjuda elbilsladdning till de boende:

 

  • Fullständig hantering: Vi tar hand om allt – från uppstart till drift och underhåll av laddanläggningen. Vi kan även uppgradera och hantera befintliga anläggningar.
  • Inga stora initialkostnader: Aneo står för alla kostnader relaterade till installation och underhåll av laddare, vilket innebär noll initial investering för er förening.
  • Bekymmersfri administration: Vi sköter all administration inklusive kundservice för de boende, vilket avlastar styrelsen från den tekniska och administrativa bördan.
  • Kostnadseffektivt för boende: De boende betalar en fast månadskostnad för ett laddabonnemang de själva bestämmer hur mycket el de behöver för sitt laddbehov.
Production environment