Får man installera laddboxar i en samfällighet?

Ja, det är möjligt att installera laddboxar i en samfällighet, men om ni får göra det beror på ert anläggningsbeslut. Anläggningsbeslutet är en central del i att bestämma vad som kan och inte kan göras inom en samfällighet. I takt med att allt fler väljer elbilar, blir frågan om laddboxar alltmer relevant.  

Allt om anläggningsbeslut  

Om laddboxar inte nämns i anläggningsbeslutet, vad kan man göra då? Och vad händer om inte alla medlemmar vill ha laddboxar? Vi går igenom allt ni behöver veta om att installera laddboxar i er samfällighet.  

Vad är ett anläggningsbeslut?

Ett anläggningsbeslut är en avgörande komponent i förvaltningen av en samfällighet. Det är en formell handling som definierar de strukturer och tjänster som ingår i en gemensamhetsanläggning. Detta kan inkludera vägar, parkeringsplatser, grönområden, och i allt större utsträckning, laddningsinfrastruktur för elektriska fordon. Det är alltså anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen som avgör vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra inom ramen för föreningens verksamhet. 

Anläggningsbeslutet upprättas via Lantmäteriet när en gemensamhetsanläggning etableras. Ta del av viktig information från Lantmäteriet om laddningspunkter för elfordon.

Vad ni kan göra om ert anläggningsbeslut inte nämner laddboxar

Om samfälligheten vill genomföra en åtgärd som inte stöds eller nämns i anläggningsbeslutet behöver man undersöka möjligheten att ompröva det för att ändra i eller upphäva anläggningsbeslutet. 

En sådan ändring innebär vanligtvis att en majoritet av fastighetsägarna måste rösta för att inkludera laddningsinfrastrukturen som en del av gemensamhetsanläggningen. Detta kan göras via en föreningsstämma, där det rekommenderas att se till att ni får underskrifter från samtliga boende.

Vad händer om en fastighetsägare motsätter sig?

Om en fastighetsägare motsätter sig installationen av laddboxar i er samfällighet kan Lantmäteriet ändå ta ett beslut om att fastigheten ska anslutas. Detta sker via en omprövning av anläggningsbeslutet via Lantmäteriet, vars beslut påverkas av en rad villkor som ingår i lagstiftningen:

  • Ändamålsenlighet och behov: Bedömningen fokuserar på om laddboxarna i samfälligheten är nödvändiga och av långsiktig betydelse för fastigheterna.
  • Ekonomisk belastning: Det bedöms hur kostnaderna för installation och underhåll av laddboxarna ska fördelas och om de är rimliga jämfört med deras nytta.
  • Tekniska aspekter: Granskning av de tekniska kraven för installationen, inklusive infrastrukturens kapacitet och säkerhetsaspekter.
  • Miljöpåverkan: En bedömning av eventuell miljöpåverkan från installationen av laddboxarna
  • Överensstämmelse med lagar och föreskrifter: Omprövningsbeslutet måste överensstämma med gällande lagar och föreskrifter.

Därför behövs laddboxar i samfälligheter

Laddboxar i samfälligheter är en avgörande del i att möta framtidens transportbehov, speciellt med den växande populariteten av elbilar. Dessa installationer erbjuder inte bara en bekväm laddningsmöjlighet för boende, utan är också en viktig del för att framtidssäkra fastigheterna. De bidrar till miljömässiga fördelar genom att minska beroendet av fossila bränslen och stödjer en mer hållbar och miljövänlig livsstil.

Hur vi på Aneo kan hjälpa er med laddboxar till er samfällighet

Investera i framtiden med Aneo som partner för att installera laddboxar i er samfällighet. Att gå över till en grönare och smartare framtid behöver inte vara vare sig komplext eller dyrt. Vi är här för att hjälpa er, oavsett om ni redan har en laddanläggning eller inte.

Få hjälp med anläggningsbeslutet

Självklart kan vi stödja er i omprövningen av anläggningsbeslutet, och tillhandahåller all nödvändig information för att öka chansen att ansökan godkänns.

Från start till mål 

För samfälligheter som ännu inte har någon laddlösning kan steget mot att införa laddstationer kännas överväldigande. Med Aneo omvandlas denna resa till en smidig och öppen process. Vi tar hand om allt från installation till löpande underhåll av laddboxarna i er samfällighet.

Låg investeringskostnad

Vi erbjuder elbilsladdning som tjänst, där vi står för alla kostnader gällande byggnation, installation, el, nätavgifter, service, drift och försäkring. Istället betalar ni en låg, fast förutsägbar summa varje månad. Om ni senare skulle vilja köpa ut anläggningen finns den möjligheten.

El med ursprungsgaranti

Vi är engagerade i att skapa en hållbar framtid, och är stolta över att leverera förnybar el med ursprungsgaranti till varje laddbox i varje samfällighet. Läs mer om vår ursprungsgaranti

Noll administration

Aneo tar fullt ansvar för allt från drift och underhåll till service av laddanläggningen. Vi är även er huvudkontakt för alla frågor och behov som kan uppkomma bland de boende. Detta inkluderar hjälp med att starta laddningen, hantera flyttar, ändra laddplatser och anpassa sig till förändrade laddbehov.

Production environment