Förnybar energi med ursprungsgaranti

För att säkerställa hållbarheten i vår tjänst erbjuder vi våra kunder el med ursprungsgaranti. Vi levererar 100 procent förnybar energi, vilket innebär att du som laddningskund hos Aneo är garanterad förnybar energi att ladda din elbil med.

Vad är ursprungsgarantier?

En ursprungsgaranti är en försäkran om att en viss mängd el, 1 (MWh), kommer från en viss energikälla under ett visst år. Det är med andra ord ett bevis på att elektrisk kraft har sitt ursprung i förnybara energikällor.

Ursprungsgarantierna är märkta med information som karaktäriserar produktionen. Ursprungsgarantierna märks till exempel med vilket kraftverk de kommer från, hur gammalt kraftverket är och vilken teknik det handlar om.

Hur kan vi garantera förnybar energi till våra kunder?

Det är elproducenterna som säljer ursprungsgarantier till elleverantörerna. När elleverantören har köpt ursprungsgarantier, kan de erbjuda sina elkunder en garanti för att det produceras lika mycket förnybar energi som kundens förbrukning.

Det går inte att spåra förnybar el. Energi tar kortast möjliga väg, och det kommer därför inte att vara möjligt att med 100 procents säkerhet att säga varifrån elen kommer och om den är förnybar eller inte.

Ursprungsgarantin innebär således inte att den el som faktiskt levereras är producerad med förnybara energikällor, utan att elproducenten har producerat en motsvarande mängd energi med förnybara energikällor.

Varför har vi ursprungsgarantier?

Användningen av ursprungsgarantier är en viktig del av vägen mot ett utsläppsfritt samhälle. Det bidrar till ett större fokus på förnybar energi, samtidigt som kunden får dokumentation om att förnybar energi motsvarande kundens förbrukning har producerats.

Ursprungsgarantierna visar att man stödjer förnybar elproduktion, vilket kommer att göra förnybar energi mer konkurrenskraftig. Efterfrågan kommer att öka och förnybar elproduktion kommer att bli en mer attraktiv investering.

Med ett laddpaket från Aneo ingår ursprungsgarantier och påverkar inte priset på laddningspaketet.

Production environment