Hur fungerar rollover?

Det ska vara flexibelt, förutsägbart och problemfritt att vara kund hos Aneo. Därför har våra laddabonnemang ett fast månadspris för ett visst antal kilowattimmar. För att elbilsladdningen med Aneo ska bli än mer förutsägbar ingår rollover i alla våra abonnemang. Om du inte har förbrukat alla dina kilowattimmar vid månadsskiftet förs de automatiskt över till nästa månad, så att din förbrukning kan variera utan att priset gör det.

Vad är egentligen rollover? 

Rollover betyder helt enkelt att du kan ta med dig oanvända kilowattimmar som ingår i ditt laddabonnemang till nästa månad. Om du till exempel har 100 kWh inkluderat i ditt abonnemang men bara har använt 50 kWh under en månad överförs resterande 50 kWh till efterföljande månad. Med rollover kan du spara upp till dubbelt så många kWh som ingår i ditt paket per månad. Det betyder att om 100 kWh/månad ingår i ditt abonnemang kan du ha en faktisk kvot på 300 kWh (100 i laddningspaketet + 2 x 100 i rollover). 

Uppgradera eller nedgradera laddningspaket  

Om du behöver byta storlek på ditt laddabonnemang påverkar det hur många kWh i rollover du har tillgång till. Om du nedgraderar laddabonnemang minskar kvoten till dubbelt så många kWh som ingår i det nya paketet. Enligt samma princip ökar antalet tillgängliga kWh i rollover vid uppgradering av laddabonnemanget. 

Om du har sparat mer än dubbelt så många kWh som ingår i ditt nya abonnemang går överskottet därmed förlorat vid en nedgradering, medan det utökas vid en uppgradering.  

Exempel:  

Vid nedgradering från ett laddabonnemang med 100 kWh till 50 kWh inkluderat minskar den totala kvoten från 300 kWh (100 i laddabonnemanget + 2 x 100 i rollover) till 150 kWh (50 i laddabonnemanget + 2 x 50 i rollover). 

Vid uppgradering från ett laddabonnemang med 100 kWh till 200 kWh inkluderat ökar den totala kvoten från 300 kWh (100 i laddabonnemanget + 2 x 100 i rollover) till 600 kWh (200 i laddabonnemanget + 2 x 200 i rollover). 

Spara elen till när du behöver den 

En av de stora fördelarna med rollover och våra laddabonnemang  är det fasta och förutsägbara priset du betalar för antalet kWh per månad. Även om du vissa månader använder mindre el än vad som ingår i ditt laddabonnemang kan du fortfarande använda upp de kWh du betalar för. Under vintermånaderna förbrukar elbilarna till exempel betydligt mer el än vad de gör för motsvarande sträcka på sommaren. Om du sparar ihop rollover under sommaren kan du använda denna kapacitet under vintern och fortfarande betala samma fasta, förutsägbara pris hela året, utan att byta laddabonnemang. 

På Min sida kan du enkelt se hur många kWh du har använt och hur många du har kvar. 

 

Flexibelt, förutsägbart och problemfritt! 

 

Vill du veta mer om elbilsladdning med laddningspaket från Aneo?
Läs mer här. 

Production environment