Vill du ladda elbil i hyresrätt? – Så kan det bli verklighet

Äger du en el- eller hybridbil, eller funderar på att skaffa en, och bor i hyresrätt – men saknar laddningsmöjligheter? Då kan vi hjälpa dig! I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta för att du, tillsammans med vår strömlinjeformade process på Aneo, ska kunna få igenom dina önskemål om att ladda elbilen vid din hyresrätt.

Gör laddning av elbil möjligt i din hyresrätt

Många hyresgäster är i samma situation eftersom det inte finns några krav eller regler i dagsläget på hyresvärdar om att installera; det är helt upp till hyresvärden att bestämma om elbilsladdning ska finnas eller inte. 

Steg-för-steg: Så skaffar du laddbox till din hyresrätt

 1. Identifiera ägaren av parkeringsplatsen: Första steget är att reda på om din parkeringsplats ägs av din hyresvärd eller en extern part, som kommunen.
 2. Prata ihop dig med grannarna: Se över intresset för laddboxar hos övriga hyresgäster och bilda en enad grupp. En gemensam begäran från flera hyresgäster ökar chanserna för att övertyga fastighetsägaren om behovet och värdet av att installera laddboxar för din hyresrätt.
 3. Tipsa oss: Meddela oss gärna om din hyresrätt och att intresse finns att kunna ladda. Vi tar då kontakt med hyresvärden och presenterar hur vi kan hjälpa er med en laddanläggning. 
 4. Skicka förfrågan: När du har stöd från dina grannar och snackat med oss på Aneo, tar vi kontakt med hyresvärden om att installera laddbox för din hyreslägenhet.

Ha Aneo i ryggen när du ska övertyga hyresvärden

Med Aneo vid din sida ökar vi chanserna för din förfrågan om elbilsladdning i hyresrätten att bli godkänd. Ett av de största hindren för hyresvärdar är ofta brist på tid att ta hand om projektet och oro över höga kostnader. Här kommer vi på Aneo in med en enkel lösning på dessa problem; då vi erbjuder elbilsladdning som en tjänst kan vi kringgå båda dessa utmaningar!

Vi erbjuder vår expertis och erfarenhet för att leverera skräddarsydda laddningslösningar, anpassade för att uppfylla både hyresgästers och fastighetsägares behov. Genom att ta ett helhetsansvar av projektet från planering till genomförande och underhåll minskar vi arbetsbördan för hyresvärden och säkerställer en effektiv och hållbar laddanläggning. 

Fördelarna med Aneo:

 • Skräddarsydda helhetslösningar: Aneo erbjuder en helhetslösning för elbilsladdning som omfattar allt från planering och installation till regelbunden service och underhåll, vilket garanterar en smidig och bekymmersfri upplevelse för både hyresvärd och hyresgäster.
 • Ingen initial kostnad: Vi finansierar och äger hela laddanläggningen, så det innebär NOLL uppstartskostnader för hyresvärden.
 • Fast månadsavgift: Hyresvärd betalar istället en låg, fast och förutsägbar månadsavgift, vilket gör det enkelt att budgetera och planera ekonomiskt.
 • Flexibel modell för ägarskap: Om hyresvärden i framtiden önskar ta över laddanläggningen är detta möjligt.
 • Lastbalanserade laddstationer: Våra laddstationer är utrustade med lastbalansering för att effektivt använda tillgänglig kraft och slippa göra kostsamma elnätsuppgraderingar.
 • El från förnybara källor: Vi levererar enbart el från förnybara källor med ursprungsgaranti, vilket stärker fastighetens miljöprofil.
 • Noll administration: Vi tar ansvar för all drift, underhåll och service. Vi tar även hand om alla frågor och behov från de boende, oavsett om det gäller att komma igång med laddning, flytt, byte av plats eller förändrade laddbehov.

Kort och gott: Vi tar hand om allt! 

Framtida krav på hyresvärdar att erbjuda laddning för elbilar

I takt med att antalet elbilar ökar på våra vägar, börjar även lagar och regler anpassas för att underlätta för elbilsägare som bor i hyresrätter. Ett exempel på detta är Stockholm Stad, där det numera ställs krav på kommunala bostadsbolag att installera laddboxar om hyresgästerna efterfrågar det. Detta är del av en större satsning som syftar till att tillhandahålla 100 000 laddningsplatser i staden till år 2030.

Förhoppningsvis kan detta inspirera andra städer att införa liknande krav i framtiden. Med dessa nya krav kommer det att bli betydligt enklare för dig som hyresgäst att få tillgång till elbilsladdning. Detta innebär att vi kan förvänta oss en framtid där hyresvärdar kommer att ha fler krav på sig att tillhandahålla elbilsladdning, vilket kommer att underlätta livet för elbilsägare och bidra till en mer hållbar stadsmiljö.

Är du hyresvärd? 

Som hyresvärd står du inför ständigt växande krav och förväntningar från hyresgäster, särskilt när det kommer till moderna bekvämligheter och hållbarhetsinitiativ. En av de mest framträdande trenderna just nu är ökningen av elbilar, vilket innebär att hyresgäster allt oftare söker efter bostäder med tillgång till laddningsmöjligheter.

 • Ökat fastighetsvärde: Installation av laddboxar kan höja fastighetens värde och attraktivitet.
 • Framtidssäkring: Att erbjuda hyresgästerna att ladda elbilen vid sin hyreslägenhet framtidssäkrar fastigheten inför det ökande antalet elbilar.
 • Högre hyresintäkter: Ofta kan en hyresökning motiveras i och med installationen av laddboxar.
 • Miljöfördelar: Genom att erbjuda möjligheten att ladda sin elbil vid sina hyresrätter bidrar du till en mer hållbar och miljövänlig miljö, vilket också kan attrahera miljömedvetna hyresgäster.

Möt de boendes efterfrågan: Enkelt, smidigt och hållbart

Att installera laddboxar för elbilar i din fastighet är inte bara ett sätt att möta de boendes efterfrågan på laddboxar, utan det erbjuder också de många fördelar som vi gått igenom. Det behöver inte vara svårt – tänk på Aneo som din strömkälla till en grönare framtid. 

Production environment