Elbilsladdare i bostadsrättsförening – Viktigt att tänka på

Med ökande medvetenhet om klimatförändringar och hållbarhet växer intresset för elbilar. Att investera i en elbil är ett steg mot en grönare framtid, och för att göra användarupplevelsen smidig är installationen av laddboxar nära hemmet viktigt. Många boende i flerbostadshus uppskattar därför när deras styrelse satsar på elbilsladdare till sin bostadsrättsförening.

Garo (SE)

Varför installera elbilsladdare i en bostadsrätt?

Att kunna ladda hemma är något som personer med elbilar inte bara uppskattar, utan kan också vara ett krav för att överväga bostaden. Men medan det är enkelt att installera en laddbox i sitt hem om man bor i en villa med egen garageuppfart, kan det vara svårare att få till om man bor i ett flerbostadshus med ett delat garage. Trots att det ibland kan vara utmanande att få sin bostadsrättsförening att prioritera installation av elbilsladdare så finns det samtidigt flera skäl till varför det skulle vara positivt för bostadsrättsföreningar. Några av skälen är:

 

  • Gemensam hållbarhet: Genom att erbjuda elbilsladdare i bostadsrättsföreningar främjas en gemensam hållbarhet och uppmuntrar medlemmarna att välja miljövänliga fordon.
  • Attraktionsfaktor: En fastighet som stöder elbilsladdning ökar sin attraktionsfaktor. Det kan vara ett avgörande element för potentiella köpare eller hyresgäster med elbilar.
  • Framtidssäkring: Med ökande antal elbilar på vägarna blir elbilsladdare i bostadsrättsföreningar en viktig investering för framtiden vilket kan öka fastighetens värde.

Checklista för att skaffa elbilsladdare till en bostadsrättsförening

Att gå igenom ett beslut att installera elbilsladdare för en bostadsrätt och tillåta de boende att ladda hemma kräver samarbete och planering för att möta medlemmarnas behov på bästa sätt. Nedan är en checklista av ni bör se över för att säkerställa att alla medlemmar blir nöjda, och att ni får den bästa lösningen för era behov, förutsättningar och budget.

 

Medlemsenkät: Ett bra sätt för att få en känsla av hur stort behovet är och hur inställningen till installation av laddboxar går i huset, är att skicka ut en enkät för att bedöma intresset och behovet av elbilsladdare bland medlemmarna. Detta hjälper till att bestämma det optimala antalet elbilsladdare att installera i bostadsrättsföreningen.

 

Teknisk bedömning: Anlita en elektriker för att genomföra en teknisk bedömning av fastigheten och bestämma den mest effektiva installationsmetoden. Här är det viktigt att göra en bedömning av vilket effektuttag som kommer att behövas och om detta finns tillgängligt i fastigheten. En annan faktor som är relevant är att undersöka om det finns tillräckligt bra internet för att laddboxarna ska få bra uppkoppling.

 

Planering och tillstånd: Ta fram en plan för installationen och säkerställ att nödvändiga tillstånd från föreningens styrelse och eventuella lokala myndigheter erhålls. En noggrann planering av installationen är avgörande för att undvika onödiga avbrott och för att säkerställa att elbilsladdarna integreras smidigt i fastighetens infrastruktur. Detta inkluderar att bestämma rätt kabelvägar, elanslutningar och plats för laddboxarna.

 

Normer och säkerhetskrav: Elektrikern bör vara fullt medveten om gällande byggnormer och säkerhetskrav för installation av laddboxarna. Detta inkluderar att säkerställa korrekt jordning, överströmsskydd och andra skyddsåtgärder för att minimera risker och följa föreskrifter. En erfaren elektriker kommer även att tänka på skalbarheten av laddanläggningen och förbereda föreningen för en eventuell ökning av antalet laddboxar i framtiden. Detta kan inkludera att installera en infrastruktur som möjliggör enkla tillägg utan att kräva omfattande ombyggnad.

 

Utbildning och support: Efter installationen bör ni se till så att alla medlemmar får utbildning och support gällande användning av elbilsladdarna. Detta inkluderar att förklara hur man använder laddningsstationerna, lösa eventuella problem och hålla föreningen informerade om tekniska framsteg inom elbilsladdning.

 

Kostnadsfördelning: Ta ett beslut för hur kostnaderna för installationen och driften kommer att fördelas bland medlemmarna för att främja rättvis och hållbar användning. En annan viktig aspekt är hur kostnaderna för nätavgifter, skatt och själva elförbrukningen ska fördelas, men även hur föreningen ska kunna följa upp vilken kostnad som är aktuell för respektive laddande medlem.

 

Val av elbilsladdare: När det gäller att välja elbilsladdare för en bostadsrättsförening är det viktigt att överväga faktorer som laddningskapacitet, användarvänlighet och framtidssäkring. Det är även relevant att göra en bedömning av leverantören och känna sig trygg med att företag kommer att leva vidare under en lång framtid för att säkerställa att exempelvis nödvändiga uppgraderingar kan ske. 

Gör det enklare att komma igång med elbilsladdning med Aneo

Vill du slippa tänka på allt ovan? Kontakta Aneo. Vi erbjuder elbilsladdning som tjänst för bostadsrättsföreningar och samfälligheter där vi tar hand om hela processen från start till mål. Boka ett icke-bindande och kostnadsfritt platsbesök så kommer vi ut till er för att se över förutsättningarna och levererar en prisuppskattning.

 

Oavsett om ni redan har en befintlig laddanläggning i er bostadsrättsförening, eller om ni funderar på att installera en, kan Aneo erbjuda effektiva lösningar. Vi tar ett helhetsansvar där vi investerar, bygger och driver anläggningen. Läs mer om vår elbilsladdning som tjänst.

 

Production environment