Elbil vs. fossilbil: Vad säger forskningen?

Idag råder det inte längre någon tvekan om att en elbils livslängd skapar mindre utsläpp än en fossilbil. Även om någon vill påstå något annat har vi som tur är forskare som dagligen arbetar med siffrorna, och som gång på gång visar att elbilen är det mest miljövänliga valet när det gäller livslängd.

 en bil som kör på en väg omgiven av träd

Solklart bättre för klimatet än fossilbilar

Enligt en livscykelanalys som gjordes av forskare från Universität der Bundeswehr München och Chalmers tekniska högskola Göteborg 2022 drar man slutsatsen att elbilen har ett betydligt lägre klimatavtryck än fossilbilar.

Slutsatserna är gjorda genom att titta på utsläpp och andra miljöaspekter relaterade till en produkts eller tjänsts hela livscykel. I analysen tittade man närmare på totalt 790 olika bilmodeller, där man undersökte allt från råvaror till produktion, användning och drift, tills bilen skrotas eller återvinns.

Rapporten visar att en elbil, jämfört med en fossilbil, minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 89 procent.

 Bilar i kö med förorenande avgaser

Men hur är det med tillverkningen av elbilsbatteriet – förorenar inte det mycket?

Lyckligtvis tar livscykelanalysen även in återvinning av elbilens batteri i beräkningen.

Många hävdar: det blir en relativt stor mängd utsläpp i samband med tillverkning av batteri till en ny elbil – vilket är helt sant.

Men tack vare återvinning av batteriet kan stora delar av de utsläpp som är förknippade med batteriproduktion faktiskt tas bort från redovisningen. Det totala utsläppet minskar avsevärt, eftersom det återanvänds.

Elbilsbatteriet är också mycket effektivare än motorn i en fossilbil, förutom att elen som bilen laddar med är betydligt grönare än utsläppen från bensin och diesel.

Sammantaget krävs det mycket för att fossilbilar ska komma ut bättre än elbilen vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Ger kraft för produktion av mer förnybar el

En annan viktig punkt som kan vara lätt att glömma när det kommer till elbilens kraft är att vilken typ av el som används vid produktionen, och när man laddar varje dag, påverkar även de totala växthusgasutsläppen som är förknippade med elbilen.

Bäst fungerar det om förnybara energikällor används, både i produktion och drift (laddning).

Majoritetn av den el som används i Sverige idag kommer främst från förnybara energikällor, vilket i sin tur gör att utsläppen av växthusgaser relaterade till el i Sverige är relativt låga.

Väljer du dessutom att använda laddleverantörer med ursprungsgaranti vet du också att elen du laddar med bidrar till mer produktion av kraft från förnybara källor.

Utsläppssiffror som bara går ner

Det är uppmuntrande att se att CO2-utsläppen har minskat kraftigt de senaste åren, och fortsätter att minska år för år.

Tack vare effektiv produktion av själva bilen och elbilsbatteriet, användningen av grön energi, i både produktion och drift av elbilen, blir elbilen bättre och bättre jämfört med en fossilbil.

Enligt en livscykelanalys från 2022 kan elbilen minska utsläppen med upp till 89 procent.

Siffrorna visar att elbilar är klart mer hållbara än fossilbilar – och vinner hela tiden mark!

Production environment