Fem elbilsmyter – och hur det ser ut i verkligheten

Vi hör många myter om elbilar. I artikeln nedan tittar vi på fem av de vanligaste och förklarar hur det faktiskt ser ut i verkligheten. 

Myt 1: ”Elbilar har för kort räckvidd” 

Detta är inte längre sant år 2023.

De flesta elbilar har en räckvidd på minst 300 kilometer, medan några av de mest avancerade modellerna har en räckvidd på över 600 kilometer på en enda laddning. Även de elbilar som har den kortaste angivna räckvidden kan köra dubbelt så långt som den genomsnittliga dagliga körsträckan för norska bilister. Detta gör dem till ett praktiskt alternativ för många som pendlar dagligen eller uträttar ärenden med bilen. 

Myt 2: ”Det är svårt att hitta laddstationer för elbilar” 

 

Det finns för närvarande (2023) ca 5 000 laddstationer för elbilar i Sverige, och antalet ökar hela tiden. Så brist på laddstationer är inte längre något starkt argument till varför man inte ska köra elbil. 

Många städer har nu ett stort nätverk av laddstationer i offentliga områden som köpcentrum och restauranger. Det finns också flera tjänster som erbjuder en översikt över laddstationer, inklusive Google Maps och särskilda appar för personer som kör elbil. 

Myt 3: ”Batterier i elbilar är brandfarliga och kan explodera” 

Idag är elbilsbatterier mycket säkra. Enligt MSB (Myndighten för samhällsskydd och beredskap) är det vanligare med bränder i bensin- och dieselbilar än i elbilar. Under perioden 2018–2019 har de enligt en sammanställning endast kunnat identifiera 2 händelser med elbilar kopplade till laddning.  Den norska motsvagrigheten till MSB, DSB har sammanställt alla bränder i elbilar i perioden 2016-2019 vilket var 60 st. Motsvarande siffra för bilar drivna med fossila bränlen var 2651 st.

Det är väldigt få incidenter där elbilsbatteriet i sig är brandorsaken, och de flesta fall uppstår på grund av användarfel i samband med laddning eller fysisk skada på batteriet efter exempelvis en kollision. 

Myt 4: ”Bilar som drivs av fossila bränslen är mer klimatvänliga än elbilar när man tar hänsyn till utsläpp från produktionen” 

Nej, detta är inte heller sant. 

Medan produktionen av elbilar ger högre utsläpp av växthusgaser än produktionen av bensin- eller dieselbilar, visar flera studier att elbilar är mindre skadliga för miljön än bilar som drivs av fossila bränslen, om man tittar över hela livscykeln. Detta beror till stor del på att elbilar har noll koldioxidutsläpp under användning. Om man dessutom laddar sin bil med ren och förnybar el blir den totala klimatpåverkan mycket mindre. 

Myt 5: ”Elbilar kommer att leda till en överbelastning av elnätet” 

Sverige har tillräckligt med ström för att elektrifiera både bilflottan, bussar och färjor, samt mer därtill. Under 2021 förbrukade elbilarna i Sverige 0,27% av den totala elförbrukningen.

I Norge drar det norska vatten- och energidirektoratet (NVE) slutsatsen att det norska elnätet kommer att kunna leverera el till cirka 1,5 miljoner elbilar, förutsatt att bilarna huvudsakligen laddas på natten när elförbrukningen i övrigt är låg. Om merparten av nybilsförsäljningen från 2025 består av elbilar, kommer bilarna tillsammans endast att stå för cirka tre procent av den norska elförbrukningen.

 

Production environment