Finansiell information

Om du har frågor om finansiell information och offentliga dokument från Aneo-koncernen, kan du kontakta koncernchefen för ekonomi och finans, Olav Sem Austmo.

E-post: olav.sem.austmo@aneo.com
Tel: +47 976 75 514

Production environment