Styrelse och ledning

Aneos styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av Aneo och utövar tillsyn över koncernens dagliga verksamhet och drift.

Aneos styrelse består av fyra ledamöter som utses av aktieägarna och två ledamöter som utses av medarbetarna. Därutöver deltar fyra suppleanter som utses av aktieägarna och två observatörer som utses av medarbetarna i styrelsemötena.

Styrelsen har en sammansättning som innebär att den kan tillvarata aktieägarnas intressen och företagets behov av kompetens, kapacitet och mångfald. Målet är att säkerställa mångfald i styrelsen med avseende på geografisk härkomst, kön, branschkännedom och yrkesbakgrund.

Läs om våra principer för ägarstyrning och företagsledning här. 

Styrelsen

Lär känna vår styrelse

Denna lista innehåller kort

Koncernledningen

Här kan du lära känna vår koncernledning bättre

Denna lista innehåller kort

Production environment