Vi sätter våra kunder i fokus

Aneo har lång erfarenhet inom dagligvarubranschen och våra tjänster bygger på det behov vi ser av en mer heltäckande och effektiv lösning för etablering och drift av energiinfrastruktur.

Lönsam verksamhet

Varför äga när man kan hyra?

Framtidens hållbara affärsmodeller är här för att stanna och de gör det lättare för våra kunder att budgetera på kostnadssidan; Det finns inga förskotts- och avskrivningskostnader. Energy as a Service innebär at Aneo tar ett helhetsansvar för energiinfrastrukturen med optimala och skräddarsydda lösningar där vi säkerställer drift och underhåll, lägre energiförbrukning och rätt temperaturer. medan butiken prenumererar på tjänsten.

Att uppgradera och byta ut energiinfrastruktur ger stora engångsbesparingar i kostnaderna, men med Aneos lösning får du också besparingar över tid. Energieffektivitet och interaktion mellan komponenterna i butiken leder till kontinuerligt lägre energiförbrukning och räkningar. Dessutom kommer optimal drift av utrustningen att leda till färre serviceuppdrag och färre serviceräkningar.

Förutsägbarhet och en problemfri vardag

Vem har inte upplevt att öppna butiken tidigt en morgon där frysdisken har gått sönder och man måste slänga massor av mat? Eller har du fått ett larm på fredagskvällen, mitt under fredagsmiddagen, som du måste rusa iväg till?

Med vår lösning behöver du inte oroa dig för sådana incidenter. Utrustningen övervakas 24/7, där vi övervakar driften och säkerställer korrekta och jämna temperaturer för matförvaring. Vi arbetar proaktivt och minimerar risken for oönskade händelser.

Butikschefen kommer att märka få mindre larm på anläggning samt en säkrare drift med butikens utrustning.

Översikt

Få en enkel överblick över dina butikers energiförbrukning och de olika energikrävande komponenterna som mäts i butikerna. Vårt energiövervakningssystem ger dig tillgång till all relevant information om deras byggnader.

Dessutom skickar vi ut en månadsrapport till kunder som ger en omfattande översikt över tillståndsbedömning, köldmedieöversikt inklusive utsläpp, butikers servicekostnader, tekniskt skick på utrustning och energiförbrukning. Det gör det enkelt för verksamhetschefer att följa upp sina butiksportföljer och fatta bättre beslut om åtgärder.

Hällbarhet

En betydande miljöbov inom dagligvarubranschen är växthusgaser, HFC-gaser, som läcker från kyl- och fryssystem i butik. Att ersätta systemen med CO2-enheter minskar mängden utsläpp, men detta är en betydande investering och kan komma i konflikt med andra investeringar som övervägs. En heltäckande prenumerationstjänst, där kunden inte behöver göra stora investeringar, minskar därför tröskeln för att uppgradera till mer miljövänlig energiinfrastruktur.

Genom att ta ett helhetsansvar för energiinfrastrukturen kan vi säkerställa att de energikrävande komponenterna drivs optimalt och i samspel med varandra. Vi uppnår längre livslängd på komponenter, minimerad risk för haverier och matsvinn, samt lägre energiförbrukning.

Mer om hållbarhet
Production environment