Två flickor som sitter på ett fält framför solpaneler

Hållbar drift

Lönsamt att satsa på hållbara lösningar!

Vi tar ett helhetsansvar för energiinfrastrukturen och ser till att de energikrävande komponenterna drivs optimalt och i samspel med varandra. Utrustningen övervakas och hanteras kontinuerligt. Detta bidrar till att utrustningen får en längre livslängd, butikerna minskar risken för skador och matsvinn samt har en betydligt lägre energiförbrukning. Vår finansiella lösning med abonnemang bidrar också till ett snabbare utbyte av miljöskadlig utrustning och frigör kapital för andra miljöåtgärder.

Hållbart värde för kunden

Snabbare byte av miljöfarliga köldmedier

Minskad risk för haveri och matsvinn

Lägre energiförbrukning, mer överskottskraft

Frigör kapital för andra hållbarhetsåtgärder

Vi minskar tröskeln för uppgradering med vår prenumerationstjänst

Vi vill bidra till en snabbare omstrukturering inom dagligvarubranschen. En heltäckande prenumerationstjänst, där kunden inte behöver göra stora investeringar, minskar tröskeln för att uppgradera till mer miljövänlig energiinfrastruktur.

En betydande miljöbov inom dagligvarubranschen är växthusgaser, HFC-gaser, som läcker från kyl- och fryssystem i butik. Att ersätta systemen med CO2 system som minskar miljöpåverkan, men detta är en betydande investering och kan komma i konflikt med andra investeringar som övervägs. Aneo Retails energitjänst koncept “Aneo Solution” innebär att vi tar på oss ägandet av utrustningen och säkerställer en välfungerande fortsatt drift. Kunden slipper då större investeringar och får snabbare uppgradering i butikerna.

Genom att ta ett helhetsansvar för energiinfrastrukturen kan vi säkerställa att de energikrävande komponenterna drivs optimalt och i samspel med varandra. Utrustningen övervakas och kontrolleras kontinuerligt. Utrustningen har längre livslängd, butikerna minskar risken för haverier och matsvinn och har en betydligt lägre energiförbrukning.

Socialt ansvar

Kyl- och frysanläggningar utgör en allt större del av livsmedelsbutikerna och anläggningarna måste vara igång dygnet runt. Butikerna förbrukar mycket energi under perioder då andra konsumenter förbrukar lite. Till exempel förbrukar de mycket energi för kylning av varor när det är varmt ute. Att optimera energiförbrukningen handlar mycket om hur man jämnar ut och minskar effekttoppar mellan olika komponenter i en byggnad.

Byte av miljöfarliga köldmedier – ett lagkrav

F-gaser har ofta använts som köldmedier i kylsystem, luftkonditionering och värmepumpar. F-gaser är kraftfulla växthusgaser och läckage från dessa bidrar till växthuseffekten och därmed till den globala uppvärmningen. Våra kunder vill använda naturliga köldmedier som R744 (koldioxid) och R290 propan i alla sina butiker. Vi är på god väg att fasa ut alla fjärrkylebaserade kyl- och fryssystem som har köldmedier med ett GWP-värde över 150 och som därmed omfattas av F-gasförordningen.

Aneokoncernen strävar efter att hitta lösningar för hur vi i framtiden kan utnyttja flexibiliteten mellan olika byggnader i stadsdelar och regioner och samverka med elnätet för att minska höga effekttoppar och onödig energianvändning. På så sätt kan vi minska behovet av att bygga ut kraftproduktionen och undvika dyra uppgraderingar av elnätet.

På kortare sikt arbetar vi kontinuerligt med förbättringar i alla delar av vår verksamhet och försöker göra hållbara val där det är möjligt.

Vi arbetar för en hållbar framtid. Vårt arbete och de tjänster vi erbjuder ska stödja detta.

7. Säkerställa tillgången till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris.

Vi anpassar våra tjänster på bästa sätt efter kundens behov. Aneo Retail-konceptet, där vi tar investeringen i ny energiinfrastruktur för kunden, ger fler livsmedelsbutiker möjlighet att uppgradera till mer miljövänliga lösningar.

9. Bygga solid infrastruktur och verka för inkluderande och hållbar industrialisering och innovation

Våra tjänster bygger på att ersätta gamla lösningar med ny energiinfrastruktur som är både effektivare och mer miljövänlig. Genom att ta ett helhetsansvar, inklusive uppgraderingar och vidaredrift, kan vi säkerställa att de förändringar som har gjorts ger positiva effekter för kunden även på lång sikt. Modern energiinfrastruktur minskar energiförbrukningen och utsläppen av icke miljövänliga gaser samtidigt som utrustningens livslängd förlängs om den används på rätt sätt.

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Ett av de viktigaste hållbarhetsmålen för våra kunder är att minska matsvinnet. Vi bistår med kontinuerlig övervakning av frysar och kyldiskar så att maten förvaras i en stabil temperatur och haverier förhindras.

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Hållbarhet är en viktig och självklar del av vår verksamhet eftersom våra tjänster bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och minska konsumtionen. Dessutom bedriver vi ett kontinuerligt förbättringsarbete i alla delar av vår verksamhet och försöker göra hållbara val där det är möjligt. Vi använder också vår köpkraft för att efterfråga mer hållbara produkter och leveranser.

Production environment