Laddstolpe i bostadsrättsförening: En helhetslösning med förnybar energi

Elbilar är inte längre framtiden – de är här och nu. Att installera laddstolpar i sin bostadsrättsförening för att ladda el- och hybridbilar ska vara enkelt, inte som att lösa ett pussel och försöka få alla bitar på plats. Med Aneo som partner har vi redan lagt pusslet åt er, och kan hjälpa er att få en toppmodern laddanläggning på plats i er bostadsrättsförening. Så vilka är vi, och hur går det till med Aneo som leverantör av laddstolpar till en BRF?

Störst i Norge, nu även i Sverige

Vi på Aneo vet att det kan kännas som en utmaning att välja rätt laddlösning. Därför erbjuder vi en fullservice-approach som tar er från tanke till färdig anläggning där vi också sköter all administration. Om ni redan har laddstolpar i er bostadsrättsförening kan vi överta driften av dem med en övergång så smidig att ni knappt märker av den.

Som en ledande aktör i Norge, med över 80 000 kontrakterade parkeringsplatser, har vi den erfarenhet och expertis som krävs för att skapa en laddlösning som passar er. Vi vet vad elbilsägare oroar sig för, och vi har redan tänkt på lösningarna. Med Aneo vid er sida kan er förening ladda inför framtiden med full tillit. Kontakta oss för att få reda på mer.

Aneo: Lokal handling för global påverkan

Vårt fokus är klart och tydligt: En helhetslösning av elbilsladdning med förnybar energi. 

El med ursprungsgaranti: Vi levererar el med ursprungsgaranti, vilket bevisar att vi köper vår el från förnybara källor. Det är viktigt att notera att ursprungsgarantier är komplexa. Eftersom el inte kan spåras, garanterar dessa certifikat inte elens ursprung. De bekräftar dock att de pengar vi använder för att köpa el går till producenter av förnybar energi, såsom vatten- eller vindkraft

Vår elproduktion: Vi har förvärvat två vindparker i Sverige för att utöka vårt redan stora nätverk av vindkraft med den näst största vindparken i Norge, samt el från solpaneler på ingång. Tillsammans gör vi det enkelt att vara miljövänlig, en laddstolpe i taget.

Varför välja Aneo för att installera laddstationer i er bostadsrättsförening?

 1. Säkerhet först – Teknik på högsta nivå, och kompatibilitet med olika bilmodeller. Vi ansvarar för att alla krav är uppfyllda och för att anläggningen är framtidssäkrad. 
 2. Smidig användning – Enkla att använda laddstationer för hela bostadsrättsföreningen, inget krångel.
 3. Fast pris oavsett tid på dygnet – De boende behöver inte längre tänka på när de bör koppla in bilen utan kan börja ladda så snart de parkerat utan att behöva bekymra sig för elpriserna. 
 4. Kostnadseffektivitet – Vi erbjuder en prismodell som passar alla: föreningen betalar en låg och fast kostnad för alla laddstolpar i er BRF och relaterade kostnader (installation, underhåll, etc.). Varje boende betalar för ett laddabonnemang hos Aneo till en fast månadskostnad med så många kWh de behöver.
 5. Enkla helhetslösningar – Vi tar hand om allt från installation till underhåll av varje laddstation i er bostadsrättsförening. I vår lösning ingår även allt som rör el, vilket innebär att er förening inte påverkas av när bilar laddas och med vilken effekt. 
 6. Miljömedvetenhet – Vi har ursprungsgaranti på all el vi levererar via våra laddstolpar.  

Oroar ni er för detta? Det behöver ni inte med Aneo

Att äga en elbil medför vissa orosmoment, utöver räckviddsångesten. Vi är fullt medvetna om dessa utmaningar och har gjort vårt bästa för att våra tjänster ska lätta på ångesten. Här är några vanliga orosmoment kopplade till att installera och använda laddstolpar i en BRF, och hur vi ser till att ni inte behöver tänka på dem.

Att inte kunna ladda vid behov

 • Oro: Att inte kunna ladda bilen vid behov, särskilt under sena kvällar eller tidiga morgnar.
 • Vår lösning: Aneo säkerställer att samtliga laddstolpar i er bostadsrättsförening är i drift, med tillgång till pålitlig service när ni behöver det.

Att det är brist på support och hjälp

 • Oro: Svårigheter att få hjälp vid tekniska problem eller frågor om laddning.
 • Vår lösning: Vi erbjuder användarvänlig, lättillgänglig kundsupport. Oavsett om det är en fråga om hur man använder laddstationen eller har ett tekniskt problem, finns hjälpen bara ett samtal bort.

Behov av reparationer och servicekostnader

 • Oro: Oron över oväntade reparationer, och extra kostnader för service av laddstolparna i sin BRF.
 • Vår lösning: Vi tar hand om underhåll och reparationer för alla laddstolpar i er BRF. På så vis eliminerar vi alla oväntade kostnader och säkerställer att stationerna alltid är i toppskick.

Att ökade elkostnader tillkommer

 • Oro: Elpriset ökar, och så även kostnaden för att ladda.
 • Vår lösning: Våra kunder, både de boende och BRF:en, betalar ett fast pris för laddstolparna i bostadsrättsföreningen som inte påverkas av elkostnaderna.

Att det blir höga investeringskostnader

 • Oro: Att investeringen i laddstolpar för sin bostadsrättsförening kommer vara alldeles för dyr.
 • Vår lösning: Vi finansierar och äger laddanläggningen och står för alla kostnader relaterade till laddstolparna i er BRF inklusive: byggnation, el, nätavgifter, drift, service och försäkring. Ni som förening betalar en låg, fast och förutsägbar summa varje månad.

Att kapaciteten i laddanläggningen räcker inte till

 • Oro: Att kapaciteten i laddanläggningen inte räcker till för att tillåta alla boende att ladda sina bilar samtidigt utan att riskera strömavbrott och kostsamma uppgraderingar.
 • Vår lösning: Alla våra laddstationer är lastbalanserade, vilket innebär att de rättvist fördelar tillgänglig effekt mellan alla laddande bilar. Det säkerställer att alla får lika mycket effekt vid laddning och minimerar behovet av elnätsuppgraderingar.  

Att elbilen skulle gå på "fulel"

 • Oro: Att elen som bilen laddas med är fulel från kolkraftverk och inte förnybara energikällor.
 • Vår lösning: Aneo investerar i flera vind- och solkraftsparker, såväl som levererar all ström med ursprungsgaranti, vilket intygar att vi köper el från förnybara källor.

Har ni redan laddstolpar i er bostadsrättsförening? Inga problem! 

Vi kan ta över existerande laddanläggningar och genomföra alla nödvändiga uppgraderingar samt installerar ytterligare laddstolpar för er BRF. För att värdera er laddanläggning behöver vi göra ett platsbesök, som är helt utan kostnad för er. 

Så säkerställer vi en smidig övergång - utan att ni behöver lyfta ett finger:

 • Grundlig kontroll och värdering: Vi utför en noggrann genomgång av de befintliga laddstolparna i er BRF och värderar er anläggning.
 • Flexibel hyresmodell: Om ni väljer, kan ni sälja er anläggning till oss på Aneo och övergå till en hyresmodell där ni betalar ett fast pris för laddstolparna varje månad. 
 • Övertagande av all administration: Vi tar över all drift och administration så ni kan fokusera på annat.
 • Anpassad månadskostnad: Vi tar fram en skräddarsydd månadskostnad för laddstolparna i er BRF anpassad efter er situation och förutsättningar.
 • Installation och uppgradering: Vid behov kan vi installera ytterligare laddstolpar i er BRF eller uppgradera de ni redan har, för att säkerställa optimal kapacitet och effektivitet.
Enkel elbilsladdning med laddstolpe

Regelverk: Vi sköter allt inför och efter installation av laddstolpar i er bostadsrättsförening   

Det första steget mot att installera laddstolpar i er BRF är att förstå riktlinjer och regelverk, vilket kan kännas ganska krångligt… Men det är nu ett bekymmer mindre med Aneo som hanterar all kontakt och bakgrundsarbete som krävs för att få saker i rullning! Det är viktigt att säkerställa att alla installationer uppfyller säkerhets- och kvalitetsstandarder.

Här kommer vi på Aneo in i bilden med vår expertis och långa erfarenhet av branschen, säkerhet och krav, som marknadsledande i Norge. Nu har vi etablerat oss i Sverige och bedriver all verksamhet enligt svenska lagar, regler och svensk arbetsrätt

Vi hanterar alla juridiska och regelmässiga aspekter kring installation och drift av laddstolpar, och säkerställer att all verksamhet bedrivs i enlighet med respektive lands lagar och regler. Med Aneo vid er sida kan ni känna er trygga med att alla regler följs och att övergången till elbilsladdning i er bostadsrättsförening med laddstolpar hanteras smidigt och professionellt.

Production environment