Kvalitet är av största vikt

Bostadsrättsföreningar behöver laddanläggningar av hög kvalitet för att det ska fungera på bästa möjliga sätt över tid. En komplett laddanläggning av hög kvalitet är därför en smart och framtidssäkrad åtgärd för alla föreningar. Vi förklarar vad som gör laddanläggningar från Aneo kvalitetssäkrade, och hur de ska hålla länge.

Vad betyder kvalitet för oss?

På Aneo är kvalitet av största vikt. Vi har en kultur som främjar kvalitet i alla led och vi strävar efter att alltid leverera god kvalitet i allt vi gör, hela vägen från design till drift av laddanläggningen. Våra laddanläggningar byggs av utvalda installatörer enligt våra installationsanvisningar.

Laddanläggningen kommer att användas i många år framöver och det är vårt ansvar att leverera en anläggning med bästa möjliga kvalitet. Därför kan du alltid vara säker på att våra laddanläggningar är väl dimensionerade, av bästa kvalitet och byggda för framtidens behov. Vi genomför regelbunda kontroller och uppdgraderar anläggningen vid behov. 

För oss innebär en högkvalitativ laddanläggning ett system som fungerar väl, är byggt för framtidens laddbehov, uppfyller alla säkerhetskrav och distribuerar ström på ett smart och effektivt sätt.

Production environment