Hur vi bygger våra laddanläggningar

När en laddanläggning byggs är alla steg i processen viktiga för det färdiga resultatet. Aneo åtar sig att leverera god kvalitet i alla lägen och bygger anläggningar av bästa kvalitet för dagens behov, men också för de behov som kommer att uppstå i framtiden. Här berättar vi hur vi bygger våra laddanläggningar, steg för steg, från design till driftsättning. 

Planering av laddanläggningen

Efter undertecknandet av avtalet börjar processen alltid med att en av våra projektledare kontaktar bostadsrättsföreningen för att boka tid för detaljplanering av laddanläggningen. Föreningens styrelse kommer endast att ha en kontaktperson, samma projektledare, under hela leveransen.

Tillsammans med installatören går projektledaren på en inspektion för att identifiera möjliga utmaningar och få alla nödvändiga dokument för att kunna detaljera design och ta fram en plan för uppstart och färdigställande av anläggningen. Därefter gör vi en plan för placeringen av laddanläggningens elskåp för att göra installationen så effektiv som möjligt, samt även hur vi ska installera wi-fi för att säkerställa en bra kommunikation i garaget och mellan laddarna.

Uppförande av laddanläggningen

För att säkerställa ett bra informationsflöde kommer vår projektledare att hålla styrelsen informerad under processen, och styrelsen kommer att få information som kan distribueras till de boende. Om intresse finns i föreningen så kommer vi att hålla ett uppstartmöte i samband med byggstart för de boende, där alla inblandade entreprenörer finns representerade tillsammans med föreningens styrelse.

Aneo använder endast utvalda installatörer för byggnation av laddanläggningar. Detta ger en hög grad av trygghet eftersom de har utfört samma typ av arbete ett antal gånger. Hur många som arbetar med att installera anläggningen åt gången beror på storleken på anläggningen som ska byggas. Även tiden för att installera varierar med storleken, men vanligtvis tar det ca 1-2 månader att slutföra installationen.

För att bygget ska gå smidigt för alla parter är det avgörande att planen följs. De boende kommer att få ett datum för färdigställande att förhålla sig till, och en plan för när installationen på de olika parkeringsplatserna kommer att genomföras så att de vet när bilar behöver flyttas. Kablar installeras för att säkerställa ström till alla parkeringsplatser från en separat central. Centralen har en egen elmätare och alla elkostnader ingår i avtalet med Aneo.

Aneo driver anläggningen

När laddanläggningen står klar fortsätter processen in i driftsfasen. Vår driftavdelning ansvarar för laddanläggningen och vi har ett eget kundcenter som svarar på alla frågor som rör laddtjänsten. Laddarna är kopplade till vår molnlösning, vilket säkerställer smart och effektivt kapacitetsutnyttjande.

Vi tar också hand om regulatoriska kontroller av anläggningen och gör tekniska uppdateringar efter behov, utan extra kostnad. Bostadsrättsföreningen slipper därmed all administration kring elbilsladdning! Har du frågor eller behöver hjälp med processen i din bostadsrättsförening eller bostadsrätt?

Production environment