Vad måste man tänka på innan val av leverantör...

...och vad kostar det sedan att ladda i en bostadsrättsförening? 

Vi reder ut de viktigaste delarna som en förening måste tänka på samt visar vilka kostnader som finns för föreningen och de boende. Denna artikel är menad som ett utbildningsmaterial för er som vill lära er mer om en laddanläggnings olika delar.

För att en anläggning skall fungera felfritt och även leverera en positiv laddupplevelse för de boende så behöver man tänka igenom alla delar av en laddanläggning noga.

De viktigaste delarna som ingår i en laddanläggning är följande: 

  1. Elinfrastruktur
  2. Kommunikationslösning
  3. Laddboxar
  4. Kundgränssnitt
  5. Service: 

6. Garantier

7. Försäkringar

8. Nätavgifter

9. Elkostnader

10. Skatt

1. Elinfrastruktur

Den första, dyraste och viktigaste komponenten av en välfungerande laddanläggning är vilken elinfrastruktur som föreningen väljer att bygga. Elinfrastrukturen kan delas in i ett antal huvudkomponenter så som nytt elskåp med nya säkringar, kablage ut till parkeringsplatsen, fördelningsskåp eller fördelningsboxar samt kablage ut till varje parkeringsplats.

För att elanvändningen skall fungera optimalt i en laddanläggning måste man säkerställa att anläggningen utrustas med lastbalansering som övervakar så att varje laddkund får så mycket effekt som möjligt utan att negativt påverka fastighetens effektuttag. Anläggningen måste även uppfylla elsäkerhetsverkets rekommendationer.

När elinfrastruktur ska installeras till en ny laddanläggning bör föreningen säkerställa så att den dimensioneras efter ett framtida behov. Detta för att man i framtiden ska kunna bygga ut anläggningen så att samtliga parkeringsplatser förses med laddmöjlighet utan att man behöver riva ner den initiala installationen.

För att beräkna kostnad för elinfrastrukturen för en laddanläggning krävs ofta ett platsbesök.

2. Kommunikationslösning

När man bygger en laddanläggning är det viktigt att säkerställa så att samtliga laddboxar har god uppkoppling till internet.

En stor del av funktionaliteten i anläggningen bygger på att laddboxarna alltid är uppkopplade. Detta kan man lösa genom att dra en fysisk nätverkskabel mellan laddboxarna eller genom att installera ett nytt wifi-nätverk på parkeringen.

När hela anläggningen är utomhus så kan man i många fall klara sig med den integrerade 4G lösningen som finns i laddboxen, dock är det är inte helt säkert att 4G täckningen är tillräcklig och det är inte alla laddboxar som har full funktionalitet med 4G.

Kommunikationslösningen ingår ofta i kostnaden för elinfrastrukturen, och beror på projektets omfattning.

3. Val av laddbox

Valet av laddbox är viktigt av flera skäl, inklusive teknisk lösning, maxeffekt, garantier och certifikat. Speciellt för bostadsrättsföreningar är användarvänligheten av gränssnittet avgörande, i de fall föreningen hanterar laddningen. Detta kommer vi utforska närmare i nästa avsnitt; "Kundgränssnitt".

I övrigt bör man göra en bedömning att leverantören av tekniken kommer finnas kvar på marknaden, då tekniken i laddboxarna kontinuerligt kommer att behöver uppdateras för att fungera korrekt. Kommer leverantören på obestånd kan laddarnas funktionalitet i värsta fall helt upphöra. 

En laddbox lämplig för en installation till bostadsrätt kostar mellan 7 000 – 11 000kr beroende på tillverkare.  

4.Kundgränssnitt

I kundgränssnittet sköter de boende allt gällande sin laddning, ett vanligt exempel är att man lägger in sina kortuppgifter och när man laddar så kan man se hur mycket el som förbrukats och hur mycket varje laddsession kostat.

Idag finns det en mängd alternativ för en förening hur man vill kontrollera sina laddare. Majoriteten av alla laddstationer som finns idag kan kopplas upp mot olika leverantörers gränssnitt. Denna uppkoppling är möjlig om laddaren stödjer OCPP 1.6 eller 2.0.1.

Det finns också några laddboxleverantörer som inte stöder OCPP, som har sin egen proprietära plattform. Här är det viktigt att ta reda på vilka tjänsteleverantörer du har att välja mellan beroende på vilken laddbox du köper.

Generellt kan man säga att laddbox-leverantörernas egenutvecklade system är ganska basala då det är svårt att vara optimalt anpassade för alla olika segment och marknader som produkten säljs på.

Kostnaden för ett kundgränssnitt varierar från ca 50kr/månad och laddpunkt till i vissa fall 150kr/månad och laddpunkt beroende på vad som ingår i grundpaketet. 

5. Teknisk Service

5.1. Per telefon

När laddanläggningen är byggd och de boende skall börja använda anläggningen så kommer det komma en hel del frågor gällande påkoppling, start och löpande drift.

Här är det viktigt att det finns möjlighet för de boende att få vägledning av en svensktalande support gärna även på helger. Beroende på systemleverantör och företag så kan en support göra mer eller mindre avancerad avhjälpning per distans.

Säkerställ att service över telefon ingår i kundgränssnittet. 

5.2. På plats

5.2.1. Servcie på plats

Om en laddstation skadats eller bara slutar att fungera och det inte går att från distans koppla upp sig på laddaren så måste en tekniker komma ut till parkeringsplatsen och göra ett underhåll. Det kan vara fysiska komponenter så som kretskort, kontaktdon eller kanske nätverksdelar som behöver bytas ut. I värsta fall så behöver man byta ut hela laddboxen. Här är det viktigt att det finns ett avtal på plats för vad som gäller vid avbrott i laddanläggningen och vem som står för kostnaderna att åtgärda eventuella fel.

Service på plats är vanligtvis en tilläggskostnad på en fast summa per tillfälle och börjar omkring 2500 kr.

 

5.2.2. Årlig kontrollbesiktning

Genom att kontinuerligt övervaka tillståndet för din elanläggning och utrustning kan ni identifiera eventuella problem och åtgärda dem i tid. Enligt elsäkerhetsverket ska laddanläggningar genomgå periodiska kontroller. Desto äldre er elanläggning är, desto oftare behövs kontroller.

Uppskattad kostnad för årlig kontrollbesiktning uppgår till cirka 15-20 kr per laddare och månad.

 

6. Garantier

Vid uppförande av en laddanläggning har hårdvaran i form av laddboxar generellt en produktgaranti på 3-5 år. Här kan det vara aktuellt att välja en utökad garanti som ofta benämns Funktionsgaranti. Det innebär en garanti på att leverantören tar hand om funktionaliteten i anläggningen och tar hand om eventuella skador och problem som kan uppstå under en längre tidsperiod. 

Funktionsgarantier kostar ofta omkring 10-20kr/laddpunkt och månad.

 

7. Försäkringar

Det är viktigt att säkerställa att laddanläggningen är försäkrad. Vid köp av en laddanläggning krävs det att föreningens nuvarande försäkring också täcker för den nya laddanläggningen. Under byggprocessen är det också viktigt att den utvalda entreprenören har en försäkring. Om man istället hyr laddanläggningen så är det viktigt att se till att ägaren har upprättat en försäkring på anläggningen. 

Kostnad för en försäkring är svårt att specificera och beror exempelvis på storleken och omfattningen av laddanläggningen.  

 

 

8. Nätavgifter

Nätavgiften är en avgift som en privatperson eller en förening betalar för drift och underhåll av elledningarna, och som möjligör transport av elen till en lägenhet eller till fastigheten. 

Nätavgiften består av en fast del (abonnemangsavgiften) och en rörlig del (överföringsavgiften). Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkringen är.

Fakturan från nätleverantören kan se väldigt olika ut beroende på var i Sverige man bor och priset påverkas av hur stor effekt som brukas. I en bostadsrättsförening kan det vara svårt att hänföra vilken kostnad som hör till föreningens gemensamma utrymmen och vilken kostnad som tillkommer på grund av elbilsladdningen. 

Nedan följer ett räkneexempel (inkl moms) som bygger på ett fast uttag av 43kW i ett effektabonnemang:

Räkneexempel Ellevio:

 
Abonnemang effekt  63 A
Effekt 43 kW
Antal laddande bilar   20 st
Förbrukning per kund 200 kWh
Fast kostnad per månad 326 kr
Effektkostnad 116 kr/kWp
Total fast effektkostnad   4988 kr
Överföringskostnad  0,3 kr/kWh
Total rörlig kostnad 1200 kr
Summa fast och rörlig kostnad: 6188 kr
Årskostnad 74 256 kr
Kostnad per laddplats/månad 309 kr
Kostnad per kWh   1,55 kr

 

9. Elkostnader

Elkostnaden är olika i olika områden. I Sverige finns fyra elområden som kallas SE 1 till SE 4.

Där SE 1 är längst upp i Norrland med mycket vattenkraftsproduktion och har vanligtvis de lägsta elpriserna.

Nedan kan ni se hur prisbilden sett ut senaste tiden:

År: 2023

Elområde 1

Elområde 2

Elområde 3

Elområde 4

Januari

88 88 116 131

Februari

65 65 103 129

Mars

71 71 101 115

April

83 83 86 92

Maj

35 35 49 92

Juni

65 65 66 129

Juli

47 47 47 52

Augusti

30 30 46 62

September

14 14 30 64

Oktober

22 22 41 45

November

76 76 103 106

December

91 91 79 80

Medelpris år 2023

57 57 72 92

Beroende på var i landet man bor varierar kostnaden för elen och en förening kan teckna ett fast eller ett rörligt elavtal. En förening väljer hur man tar betalt för ladding av elbilarna. I vissa fall väljer föreningen att justera månadsvis medan andra väljer ett fast pris.   

Tittar vi på medelpriset under 2023 så låg det mellan 0,57kr/kWh och 0,92kr/kWh.

10. Skatt

För varje kWh som förbrukas i föreningen ska skatt betalas.

Skattsatsen för el för 2024 är 0,535 kr per kWh. Denna kostnad tas ut av nätbolaget och återfinns på nätägarens faktura. 

 

 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök

 

Platsbesöket är helt icke-bindande och tar normalt inte mer än 30 minuter. Då vet vi vanligtvis tillräckligt för att ge er en prisuppskattning.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig för att boka en tid.

 

* Obligatoriska fält

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Production environment