Laddstationer för elbil – Tjänst vs. köpa

Bör man köpa elbilsladdstationer och välja elbilsladdning som tjänst? Nedan jämför vi alternativen och går igenom vad ni behöver veta för att kunna göra det bästa valet för er!  

Elbilsladdning som tjänst

Elbilsladdning som tjänst är ett flexibelt alternativ som helt och hållet tar bort behovet av en stor initial investering – likt att hyra men med en rad ytterligare fördelar. Med elbilsladdning som tjänst innebär att ni betalar ett fast månadspris till en leverantör som ger tillgång till en laddanläggning till era parkeringsplatser samt laddstationer till de boende för sina elbilar. Leverantören tar ett helhetsansvar där de investerar, bygger och driver anläggningen åt er.

Elbilsladdning som tjänst är något vi på Aneo kan. Vi har lång erfarenhet av att bygga och driva anläggningar. Vi är en ledande aktör i Norge inom området, som vi nu även erbjuder i Sverige. Det finns flera fördelar med elbilsladdning som tjänst som våra kunder uppskattar:

 

  • Komplett hantering: Vi erbjuder en komplett lösning för elbilsladdning som kan anpassas för alla typer av parkeringsplatser. Har ni redan elbilsladdstationer kan vi överta ansvaret och uppgradera dem vid behov.
  • Allt inkluderat i ett pris: Allt som rör laddanläggningen täcks av ett fast månadspris. Det inkluderar förberedelser av parkeringsplatser, drift, försäkring mm. För kunden innebär det eliminering av initiala investeringsbehov. De boende erbjuds även de fasta och förutsägbara priser på laddabonnemang baserade på deras individuella behov. Notera att även nät och elkostnader ingår i de fasta priserna, vilket innebär att er befintliga användning och kostnader inte påverkas. 
  • Ingen administration: Vi sköter all drift, underhåll, kundservice, fakturering till de boende, för att ni ska kunna fokusera på andra aspekter av er BRF, samfällighet eller hyresrätt.
  • Teknisk trygghet: Vi ansvarar för att optimera effektanvändningen i er anläggning, så att laddningen fungerar effektivt för de boende. Med snabba tekniska framsteg är det vårt ansvar att se till att laddanläggningen alltid uppfyller aktuella regler och kvalitetskrav.

Köpa laddstationer för elbil

Investeringen i laddstationer för elbilar erbjuder en rad fördelar och möjligheter för ägare. Att ha egen kontroll över laddanläggningen kan vara avgörande för de som har specifika behov och krav för sin elbilsinfrastruktur. Här är några av de främsta fördelarna:

  • Fullständig kontroll: Ägande ger total kontroll över laddanläggningens drift och användning, vilket är särskilt värdefullt för de som har unika krav på sin laddningsinfrastruktur.
  • Anpassningsbarhet: Möjligheten att anpassa laddningsstationerna efter specifika behov och preferenser, exempelvis genom att välja lämplig teknik och kapacitet.
  • Självständig hantering av uppgraderingar: Som ägare har man friheten att själv besluta om och genomföra uppgraderingar och förbättringar av utrustningen.

Men friheten med ägandet kommer ofta med några baksidor. Till exempel krävs det ofta en större initial investering, och med ägandet följer ansvaret för underhåll och eventuella tekniska uppdateringar. Dessutom kan kravet på att hantera administration och underhåll av laddstationen vara en börda för vissa, särskilt de som inte har erfarenhet eller resurser för sådan skötsel.

En annan aspekt som bör beaktas är hur nät- och elkostnaderna bör fördelas bland de som använder elbilsladdning. Det kan vara något komplext att beräkna hur elbilsladdningen påverkar hela föreningen, inklusive de som inte laddar, eftersom elbilsladdningen med stor sannolikhet påverkar effektuttaget.

Enkelt och stabilt med Aneo

Vi inkluderar alla priser i vår låga fasta månadskostnad för att ni som kund och de boende kan ta del av elbilsladdning i hyresrätt utan några överraskningar. Ni behöver varken oroa er för el- och nätkostnader och hur dessa påverkar fastigheten i stort, eller för underhåll av laddanläggningen. 

Att välja vår elbildladdning som tjänst kommer med tryggheten att ni kan välja att köpa anläggningen vid behov, samtidigt som ni får flexibiliteten och förmånerna med ett tjänsteupplägg. Ni slipper även den stora utgiften av en initial investering. Skulle ni redan äga en anläggning kan vi köpa denna av er och erbjuda er ett tjänsteupplägg istället.  

 

 

  Kontakta oss  för mer information om våra tjänster.  

Production environment