Solenergisektorn

Vi ska ta vara på våra möjligheter att göra världen till en bättre plats 

Aneo är en del av solenergisektorn och vi använder solceller i våra lösningar.

Efter att rapporten ”In broad daylight” publicerades 2021 av Centre for International Justice har solcellsbranschen och tvångsarbete fått mycket uppmärksamhet.

Vi tar problemen på största allvar och vill agera ansvarsfullt i alla våra verksamheter och aktiviteter.

Därför genomför vi konsekvensanalyser för att identifiera eventuella potentiella och reella negativa konsekvenser av vår verksamhet. På det sättet kan vi identifiera och vidta åtgärder som antingen är förebyggande, avhjälpande eller korrigerande.   

 

Våra prioriterade åtgärder hittills är kopplade till problemen med tvångsarbete inom solcellsbranschen:

  • Samarbete med andra aktörer: Vi arbetar aktivt för att skapa en så hållbar leveranskedja som möjligt tillsammans med branschen i stort och Solenergiklyngen
  • Ställer krav: Vi ställer etiska krav vid inköp och gentemot våra leverantörer för att kommunicera våra förväntningar på deras förhållningssätt och agerande
  • Hänsyn: Vi gör konsekvensanalyser för att identifiera, prioritera och vidta rätt åtgärder

 

Problemen i Xinjiang har varit uppe på agendan länge och EU har lanserat ett initiativ för att föra tillbaka en större del av värdekedjan till Europa – se länk.

 

Länkar:

Production environment