Mette Rostad

Mette är inne på sitt andra år som trainee hos oss. Läs om vad hon tycker om att vara trainee och om framtiden på Aneo.

Ålder: 26

Utbildning: Civilingenjör i energi och miljö

Nuvarande avdelning: Optimering och analys

 

Traineetjänsten har gjort mig väldigt säker på mitt yrkesval och gett mig en tro på framtiden.

Varför sökte du en traineetjänst på Aneo?  

Eftersom jag tidigare hade jobbat som sommarpraktikant och även haft en deltidstjänst på TrønderEnergi, där jag jobbade med EU-projektet +CityxChange.   

Det är ett väldigt spännande utvecklingsprojekt som jag ville fortsätta arbeta med efter min masterexamen. Dessutom visste jag att arbetsmiljön på TrønderEnergi/Aneo är väldigt bra och att jag skulle bli väl omhändertagen här.   

Vad är det bästa med att jobba på Aneo?  

Jag gillar att allt företaget gör är superaktuellt i den tid vi lever i och att jag genom att jobba på Aneo hjälper till att utforma framtidens hållbara och förnybara energisystem. Jag ska inte heller sticka under stol med att en ung och bra arbetsmiljö gör det roligt att gå till jobbet. 

Vad har du jobbat med under din tid som trainee?  

Under hela traineeperioden har jag jobbat med efterfrågeflexibilitet i projektet +CityxChange. Dessutom har jag vikarierat som produktionsplanerare på produktionscentralen en hel sommar och nu jobbar jag med reglerkraftsmarknaden med fokus på vindproduktion.  

Vad är det bästa med att vara trainee?  

Det bästa med att vara trainee är den stora variation i arbetsuppgifter man får genom att byta avdelning längs vägen. Det ger en otroligt bra och bred inblick i vad hela företaget gör, inte bara din egen avdelning. Dessutom anordnas sociala aktiviteter och luncher för oss trainees, vilket gör oss till en sammansvetsad grupp. 

 

Har du fler frågor till Mette?

Kontakta henne via e-post: mette.rostad@aneo.com

Production environment