Trainee

En traineetjänst är en 2-årig praktikplats med möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutat program. Uppstarten är normalt i september och avslutningen i juni. Det här är en perfekt möjlighet att skaffa sig de erfarenheter man behöver för att ta nästa steg i yrkeslivet.

Vad kan du förvänta dig som trainee hos oss?

Som trainee blir du en del av vårt traineeprogram. Programmet består av utbildning, självständigt arbete och möjlighet att rotera mellan olika avdelningar och verksamhetsområden. Första delen av traineeperioden består till största del av utbildning och introduktion till organisationen och verksamheten, men så småningom kommer du att delta i det dagliga arbetet. Din placering i koncernen anpassas efter din utbildningsbakgrund och dina önskemål, i kombination med koncernens behov.

Du tilldelas en koordinator som följer dig under hela din tid hos oss. Du får också uppföljning av verksamhetschefen på varje enhet eller avdelning du jobbar på.

Som trainee kan du förvänta dig noggrann uppföljning, personlig kompetensutveckling, individuellt anpassade arbetsuppgifter, deltagande i projekt, seminarier och platsbesök (bland annat på vatten- och vindkraftverk, mikronät och liknande). Programmet är utformat så att du får bästa möjliga start på din resa från student till yrkesverksam – en språngbräda ut i arbetslivet.

Vem är du?

Du har slutfört högskoleutbildning inom relevanta områden enligt annonserna. Du är ÖPPEN, delar med dig av dina kunskaper och banar väg för nya idéer. Du vill utvecklas samtidigt som du bidrar till vår gemensamma utveckling och organisationens lärande. Du är MODIG och vågar anta nya utmaningar. Du försöker, misslyckas och lär dig och utbyter gärna erfarenheter med dina kollegor. Du är ANSVARSFULL och håller det du lovar. Du tar dig tid att lyssna och eftersträvar en god och nyskapande arbetsmiljö.

Tjänsterna annonseras under Lediga tjänster.

Vad hittar vi på?

Genom traineeprogrammet blir du en del av en större grupp trainees vilket ger dig en trygg social plattform i företaget. Under året anordnas flera traineeträffar vid sidan av de gemensamma projekt som ni arbetar med. Träffarna kan vara allt från en kväll med paintball och middag till en vecka tillsammans på någon av våra vindkraftsanläggningar.

Dessutom brukar traineerna själva skapa en bra social gemenskap utanför arbetet i form av bland annat födelsedagsfiranden, friluftsaktiviteter och middagar.

Det bästa med att vara trainee är definitivt den sociala sammanhållningen i gruppen och att ha någon som är i samma situation som en själv!

– Mathilde Klungland Ljøkjel

På Aneo har jag gått från examensarbete till trainee och vidare till en fast anställning med spännande, framtidsinriktade arbetsuppgifter inom vätgas och hållbarhet.

– Magnus Runnerstrøm, affärsutvecklare hållbarhet

Om du vill veta mer om traineeprogrammet får du gärna kontakta någon av dagens trainees!

Namn E-post
Benjamin Welfler benjamin.welfler@aneo.com
Mathilde Klungland Ljøkjel mathilde.ljokjel@aneo.com 
Mette Rostad mette.rostad@aneo.com 
Stian Naas Reitan stian.naas.reitan@aneo.com 
Stian Topland stian.topland@aneo.com 
Erik Næss Guldbrandsøy erik.gulbrandsoy@aneo.com 
Melis Terzi melis.terzi@aneo.com 
Production environment