Stian Topland

Stian är inne på sitt första år som trainee och arbetar med företagets spännande vätgassatsning. Här kan du läsa mer om vad han gör och vad han tycker är det bästa med att vara trainee. 

Ålder: 24

Utbildning: Civilekonom Energi-, klimat- och miljöekonom, NMBU Ås 

Nuvarande avdelning: Hydrogen

Varför sökte du en traineetjänst på Aneo?  

Traineeupplägget de presenterade var perfekt för mig som har en allmänekonomisk bakgrund och vill lära mig mer om energisektorn. 

Aneo verkade vara ett företag där jag kunde bidra till förnybara lösningar i praktiken. De har också värderingar som jag känner igen mig i. 

Vad är det bästa med att jobba på Aneo?  

Mycket! Förmågan att genomföra projekt, arbetsmiljön och människorna, samt känslan av att du är en del av företaget. Jag gillar verkligen också den framåtblickande pionjärroll Aneo har tagit på sig för att påskynda den gröna omställningen. 

Vad har du jobbat med under din tid som trainee?  

Jag har jobbat specifikt med marknadsanalys av sjötransportsegmentet för att undersöka vätgasens roll som alternativt bränsle de kommande åren. Jag har även deltagit i olika traineeprojekt som bland annat handlar om att kartlägga olika användningsområden för drönare i driften. Traineeprojekten är ett perfekt sätt att få en bättre inblick i företagets olika avdelningar. 

Vad är det bästa med att vara trainee?  

Återigen, mycket! Bland annat finns det stora möjligheter att vara på flera olika avdelningar. För mig som har läst ekonomi passar det som handen i handsken eftersom jag inte nödvändigtvis är skräddarsydd för en specifik avdelning i det här huset. Traineeluncherna vi har varje månad förtjänar också att lyftas fram! 

 

Har du fler frågor till Stian?

Kontakta honom via e-post: stian.topland@aneo.com

Production environment