Håkon Slåtten Kjærnli

Håkon är inne på sitt andra år som trainee. Han tillhör vår egen interna AI-avdelning och här kan du läsa mer om vad han gör på jobbet. 

Ålder: 28

Utbildning: Masterexamen i informatik, NTNU

Nuvarande avdelning: AI

Varför sökte du en traineetjänst på Aneo?  

Det var ett naturligt nästa steg efter att ha sommarjobbat och skrivit en masteruppsats här.

Vad är det bästa med att jobba på Aneo?  

Alla otroligt duktiga människor i alla delar av företaget. Jag vill särskilt lyfta fram AI-avdelningen, en stor och imponerande verksamhet som ingen annan aktör i energisektorn kan matcha. Att vara en del av den avdelningen är otroligt lärorikt och spännande. 

Vad har du jobbat med under din tid som trainee?  

Jag jobbade länge med ett vindprojekt där vi försöker förutse produktionen av vindkraft med hjälp av meteorologiska data. 

Nu har jag gått över till ett flexibilitetsprojekt som syftar till att optimera elförbrukningen och styra matningsspänningen i batterier till Aneo Build. 

Vad är det bästa med att vara trainee?  

Traineeluncherna, traineeresorna och möjligheten att lära känna fler delar av företaget. 

Production environment