Benjamin Welfler

Benjamin är inne på sitt första år som trainee hos oss. Här kan du läsa mer om hur han hamnade på Aneo och vad han jobbar med. 

Ålder: 28

Utbildning: Masterexamen i kemi från NTNU, bachelorexamen i datavetenskap från UiA

Nuvarande avdelning: Digitalisering och IT

Varför sökte du en traineetjänst på Aneo?  

När jag var klar med min utbildning var jag osäker på vilken roll jag skulle trivas med i arbetslivet. Därför kändes traineetjänsten som ett naturligt steg. Jag valde Aneo eftersom det är ett framtidsinriktat företag med bra arbetsmiljö som dessutom delar mina värderingar. 

Vad är det bästa med att jobba på Aneo?  

Det jag värdesätter mest är friheten. Friheten innebär att jag kan prova på nya arbetsuppgifter i olika roller eller verksamhetsområden. I ett projekt kan jag arbeta som en teknisk resurs för utvärdering av specifikationer. I ett annat kan jag vara projektledare som kallar till möten och fattar beslut. Det ger mig stort utrymme att utforska vad jag vill jobba med och hur jag vill jobba under resten av livet. 

Vad har du jobbat med under din tid som trainee?  

Jag är inblandad i flera olika projekt i olika utsträckning. I ett projekt har jag utvärderat möjligheten att automatisera ett antal arbetsuppgifter och valt teknik utifrån pris, kapacitet och hållbarhet. I ett annat projekt lär jag mig Power BI för att ta fram rapporter på olika avdelningar. Det största projektet jag jobbar med just nu kretsar kring felhantering. Där fungerar jag som tjänsteansvarig. Vi testar nya metoder för hur vi inom IT kan samarbeta med leverantörer och andra avdelningar för att hantera incidenter och åtgärda fel så snabbt och effektivt som möjligt. 

Vad är det bästa med att vara trainee?  

Erfarenheterna. På bara fyra månader har jag besökt vattenkraftverk, vattendrag, produktionscentralen, vindkraftsparker och mycket mer! Vi trainees fick tillbringa en vecka på produktionscentralen, där vi sov i en stuga tillsammans och hittade på olika saker. Bland annat spelade vi curling. Det är väldigt roligt att jobba tillsammans, och traineejobbet ger mig ett professionellt nätverk med andra nyutexaminerade där vi kan utbyta erfarenheter första tiden i arbetslivet. 

 

Har du fler frågor till Benjamin?

Kontakta honom via e-post: benjamin.welfler@aneo.com

Production environment