Retail

Fremtidsrettede løsninger for energikrevende bygg

Vi jobber med de store dagligvarekjedene og varehus over hele landet. Vi kommer gjerne og presenterer våre tjenester og hjelper deg med å finne gode løsninger tilpasset ditt behov. Vi tar også gjerne en prat på telefon får å høre om dine utfordringer med energiinfrastruktur.

Ta kontakt med oss
Vi hjelper deg med optimalt samspill og drift av kjøl og frys, ventilasjon, varme og andre energikrevende komponenter
Vi hjelper deg med optimalt samspill og drift av kjøl og frys, ventilasjon, varme og andre energikrevende komponenter

Som kunde hos oss vil du oppleve:

Lavere driftskostnader og energiregning

Vår helhetlige tilnærming både ved oppstartsfase og videre drift gjør at utstyret presterer bedre slik at unødvendig bruk av energi reduseres, og man trenger færre servicer.

Bedre søvn

Forutsigbar drift. Du slipper å bekymre deg for drifta når du har fri. Vi sørger for at frys og kjøleutstyr til en hver tid holder riktige temperaturer, og at utstyret fungerer skikkelig.

Grønnere butikker

Riktig samhandling og moderne løsninger med kontinuerlig overvåkning gir lavere energiforbruk, redusert risiko for havari og matsvinn og lengre levetid på utstyr.

Lønnsomt med bærekraftige løsninger

Raskere utskiftning av miljøskadelige kjølemedier og lengre levetid på utstyret

Redusert risiko for havari og matsvinn

Lavere energiforbruk, mer overskuddskraft

Frigjør kapital til andre bærekraftstiltak

Oppgradering og optimal drift bidrar til utslippskutt og redusert energiforbruk. Vår helhetlige energitjeneste gjør det enkelt å oppgradere til mer miljøvennlige og framtidsrettede løsninger og dermed bidra raskere til å nå våre felles klimamål.

 

Les mer om bærekraft i våre tjenester

Helhetlige løsninger der utstyret spiller på lag!

Vi tar hånd om energiinfrastrukturen i butikken, fra prosjektering til oppstart og videre drift. Ved å ta en helhetlig tilnærming til prosessen med oppgradering av energiinfrastruktur, vil vi oppnå optimal drift og styring gjennom hele livssyklusen til kjøle- og fryseanlegg, ventilasjon og varme i energikrevende bygg.

Kontakt oss

Are you looking for our Swedish website? 

Visit Aneo Retail Sweden here!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi deler nyheter og innsikt om energi, energieffektivisering og bransjen.