Spesialister på energiinfrastruktur og kuldeteknikk

Som en av de største i bransjen er vi spesialister på planlegging, design og prosjektledelse for energiinfrastruktur og kuldeteknikk i butikk. Vi er med gjennom hele prosessen fra A til Å og sørger for en helhetlig leveranse i tråd med deres behov og ønsker.

Når vi prosjekterer ser vi helhetlig på løsningene og sørger for at det blir valgt riktige komponenter som er dimensjonert for kundens behov. Vi sikrer at driften blir optimalisert og kunden reduserer strømforbruket sitt med opptil 20%. Det betyr færre servicer og lengre levetid på utstyret. 

Kartlegging av energiinfrastruktur

Før dere oppgraderer eller bygger ny energiinfrastruktur i butikken, vil våre prosjektledere vurdere tilstand på nåværende anlegg og kartlegge nødvendige tiltak. Vi tar også prosessen med støttemidler.

Prosjektering

Våre prosjektledere planlegger og prosjekterer tiltakene som må gjennomføres. De sørger for en god leveranse, og koordinerer arbeidet med ulike aktører og leverandører involvert.

Vi følger til enhver tid oppdaterte myndighetskrav.

Vi er leverandøruavhengige, som gjør at vi står fritt til å bruke de best egnede løsningene for din butikk. Etter utførelse vil vi gjøre kontinuerlige kontroller i butikkene og sørge for at alt fungerer som de skal.

Nytt eller eksisterende bygg?

Vi bistår i prosjektering og ombygging av nye bygg og installasjoner, eller ved ombygging og energioptimalisering av eksisterende bygg.

Ved nybygg kan vi bistå med utarbeidelse av dokumentasjon til Breeam-NOR poeng.

 

Les mer om Breeam-NOR her

Strømleveranse

Vi tilbyr rimelige strømabonnement med opprinnelsesgarantier som forsikrer at energimengden som blir brukt i butikken tilsvarer samme mengde fornybar energi produsert.

Har du spørsmål om ombygging eller prosjektering av ny butikk?

Kontakt vår avdelingsleder for prosjekter Steinar Ruud

Production environment