Helhetlig abonnement for energiløsninger

Med vårt helheltlige tjenestekonsept Energy as a Service (EaaS) tar vi over ansvar for utstyrsfinansiering, kostnader og prestasjon til en fast pris per måned. Dette inkluderer nytt og gammelt utstyr, samt tekniske anlegg.

Energy as a Service

Med Energy as a Service (EaaS) kan du du redusere strømforbruk med opptil 20%, minimere risiko for havari, og ikke minst frigjøre tid og ressurser til å skape gode kundeopplevelser.

Med EaaS abonnerer dere på energiinfrastruktur i butikk, istedet for å eie og drive selv. Det betyr ikke bare leie av utstyr, men at vi står for hele pakka - vi inkluderer selvsagt service og vedlikehold.

Kort fortalt:

{"Effects":[],"Channels":[]}
Energy as a Service
0:00

Utstyrsinvestering – både for nytt og gammelt utstyr

Vi tilbyr fleksible samarbeidsmodeller som tilpasses helt etter deres behov. Dere bestemmer om dere ønsker å ha noe eller ingen eierskap til utstyret som installeres og driftes i butikken. Det kan også omfatte utstyret dere allerede eier i dag.

Balansen blir redusert og dere unngår høye investeringskostnader og teknologirisiko. Vår totale tjeneste (EaaS) tilbys gjennom et månedlig abonnement og  investeringskostnadene kan flyttes over på driftsbudsjettet i stedenfor.

Les mer om Energy As a Service

Asset Investering

Aneo tar hånd om investering i nytt utstyr og kjøper ut nåværende utstyrsbalanse. Utstyret finansieres gjennom finansieringspartner.

Vi tar hånd om:

 • Forsikring av utstyret
 • Design og kvalitetssikring
 • Optimalisert bruk at utstyret, lengre levetid
 • Vi sørger for tredjepartsservice og vedlikehold
 • Utstyrsleverandører velges basert på kundens preferanser

 

Forutsetninger abonnementsavtale

Avtaleperiode 7 +3 år

Utbetaling av balansen ved avtaleinngåelse

Aneo tar alle investeringer i forbindelse med prosjektet

Hva inngår i leien:

 • Prosjektering og prosjektledelse av leveransene med driftsapparatet til kunden
 • Tett oppfølging av prosjektet i hele prosjektperioden
 • All service og alt vedlikehold er inkludert i hele avtaleperioden
 • Alle lovpålagte tiltak som Energivurdering og kuldemedieregnskap
 • Forsikring som dekker uforutsette kostnader som Kompressorhavari og rørbrudd
 • Alle lisenser er lagt inn i prosjektet; Iwmac, Serviceadministrasjon og EOS
 • Forskudd ved avtaleinngåelse er tatt vekk og satt til 0,-

EPC-kontrakt

Vi tar ansvar for energiprestasjonen der kunden betaler en abonnementskostnad som ikke utgjør mer enn sparte energikostnader.

Sammen med kunden bestemmes en periode der man har hatt ett typisk energiforbruk. Dette brukes som utgangspunkt og som man da senere måler prestasjonen opp imot. 

Fordeler

Flere og flere av våre kunder ser fordelen med å sette bort investering og drift av energiinfrastruktur til samarbeidspartnere med kompetanse på energioptimalisering. Isteden for å ta store investeringer i butikkutstyr som kjøledisker, ventilasjon og Co2-aggregater, kan butikkene heller investere pengene sine i kundeløsninger som direkte påvirker salg til sine målgrupper, samt andre bærekraftige tiltak.

 

 Med oss på laget får du:

 • En fleksibel løsning som utvikler seg i takt med tiden under leieperioden

 • Moderne, miljøvennlig og energieffektiv teknologi, tilpasset kundebehov

 • Lavere og forutsigbare driftskostnader

 • Oversiktlig og detaljert rapportering og kontroll i henhold til myndighetskrav

 • Mer tid til din kjernevirksomhet – å drive butikk

 

to menn i en dagligvarehandel

 

Er du nysgjerrig på vår "Energi som en tjeneste" løsning?

Kontakt Aril, som gjerne tar en uforpliktende prat med deg om hvordan løsningen fungerer og hvordan vi kan bidra til å skape bedre drift og økonomi i din virksomhet.

Production environment