Drift og energiovervåkning

Dagligvare har et høyt samlet energiforbruk. Med kontinuerlig overvåkning av kjøl- og fryseanlegget bidrar vi til vedvarende lavt energiforbruk og minimerer risiko for havari og matsvinn. Optimalisert drift sikrer også lengre levetid for utstyret.

Overvåkning av teknisk utstyr og energiforbruk

 
Vårt driftssenter overvåker og styrer temperatur i alle kjøle- og frysedisker, samt kjølerom. Vi håndterer alarmvarsler og uregelmessigheter som oppstår i energiinfrastrukturen.
 
Vi tar ansvar for å kontrollere og sikre at utstyret er i orden. Samtidig sjekker vi at fakturerte kostnader fra strømselskap og serviceleverandører stemmer med våre data.
 

EOS og energirapportering

Vårt energiovervåkningssystem AneoEOS gir kunden oversikt over sitt energiforbruk totalt og på de ulike komponentene som blir målt i butikken. Vi gir dere kontinuerlig visuelle rapporter over relevant informasjonen i deres bygg.

Rapporter, tilbud, bestillinger, avtaler, viktig korrespondanse og alle utførte tiltak og oppgaver arkiveres og systematiseres i vårt system. Periodiske kontroller og planlagte oppgaver planlegges og dokumenteres med fremdriftsplaner og budsjetter.

Interessert i å lese mer om hvordan vi prosjekterer og bygger om energiinfrastruktur? 

Les mer om prosjektering og ombygging her

Samlet oversikt over butikkens status

Vi sender ut en månedlig statusrapport til kundene som gir en samlet oversikt over tilstandsvurdering, kuldemedieoversikt inkl. utslipp, butikkenes service kostnader, teknisk tilstand på utstyr, og energiforbruk. Dette gjør det enkelt for driftslederne å følge opp sine butikkporteføljer og ta bedre beslutninger for tiltak.

Les mer om service status rapporten

Har du spørsmål om driftsovervåkning av energiinfrastruktur?

Ta kontakt med vår serviceavdeling!

Production environment