Nullutslipp og energi- effektivisering av prosessindustrien

Vi leverer dampproduserende høytemperatur varmepumper gjennom en smart forretningsmodell til aktuelle markeder i prosessindustrien i Norge og Europa.

En mann iført en gul vest

Slik hjelper vi industrien til å nå sine bærekraftsmål

Nullutslipp

Bytter du ut fossile brennstoff til elektrisk oppvarming med dampproduserende varmepumpe, kan du redusere klimafotavtrykket ditt med nesten 100%.

Energieffektiviserer opptil 80 %

Dampproduserende varmepumper gjenbruker store mengder spillvarme og energieffektiviserer produksjonsprosesser opptil 80%. Løsningen genererer en sirkulær økonomieffekt som gir et positivt bidrag til taksonomien.

Frigir nettkapasitet

Løsningen reduserer kraftbehovet i strømnettet vesentlig sammenlignet med andre elektrifiseringstiltak. Du unngår dyre effekttopper, og vår løsning kan integreres på lokasjoner med begrenset nettkapasitet.

Fossil fyring

Dagens utfordringer for industrikunden

I 2030 blir det forbud mot fossil fyring i industrien.

  • De fleste bruker fossil oppvarming i dag – dette må erstattes med elektrisk oppvarming. 
  • Mye utslipp av spillvarme som ikke blir utnyttet til noe. 
  • Stort forbruk av gass, ojle eller strøm som gir store kostnader for industrikunden.
  • Høye avgifter på CO2 som er økende fremover.
  • Har krevende bærekrafts – og klimamål frem mot 2030.
  • Regjeringen oppfordrer til tiltak relatert til klima og energieffektivisering ved gjenbruk av spillvarme, mens industrien ligger langt etter.

Våre dampproduserende varmepumper erstatter tradisjonelle fossilbrensel-baserte fyrkjeler

 

En maskin med rør og ventiler

Les mer om vår teknologi

Vi gjør det enkelt å ta i bruk et komplekst system

Vi er spesialister på å sette sammen kompleks teknologi for så å integrere dette sammen til ett komplett varmepumpesystem som integreres med resten av fabrikken.

Som totalleverandør, håndterer vi kompleksiteten på vegne av deg som kunde og leverer en komplett tjeneste med en levetid på 20 år.

 

Les mer om vår tjenesteplattform

Markedet

Våre kunder er i hovedsak virksomheter som har et varmebehov opptil 150 grader. Vi operer i hovedsak innen næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og papp/papirindustrien i Norge og Europa.

Flere land i Europa har begrenset nettkapasitet, samtidig som de har behov for økt elektrifisering. Kombinasjonen av vår teknologi og forretningsmodell gjør det både enklere og raskere med grønn omstilling for industrikunden.

Ta kontakt

Er du interessert i å høre mer om vår varmepumpeteknologi? Ta kontakt med en av oss i dag for en uforpliktende og hyggelig prat. 

Aneo og Felleskjøpet
Production environment