Projekt och ombyggnad

Vi är specialister på planering, design och projektledning för energiinfrastruktur och kylteknik i butik. Vi är med under hela processen med byte och uppgradering och säkerställer en helhetsleverans i linje med kundens behov och önskemål.

Energibesparing

Vi är specialister på planering, design och projektledning för energiinfrastruktur och kylteknik i butik. Vi är med under hela processen med byte och uppgradering och säkerställer en helhetsleverans i linje med kundens behov och önskemål.

Kontinuerlig uppföljning

Efter installation gör vi kontinuerliga kontroller i butikerna för att säkerställa åtgärdernas funktion och energibesparing.

Kartläggning

Innan vi uppgraderar eller bygger ny energiinfrastruktur utvärderar våra projektledare de befintliga anläggningarnas skick och kartlägger nödvändiga åtgärder. Vi tar även hand om finansieringsprocessen.

Breeam-SE

Vid nybyggnation kan vi hjälpa er med dokumentation för Breeam-SE-poäng.

Projektledning

Våra projektledare planerar och utformar åtgärderna. De ser till att åtgärderna genomförs och samordnar arbetet med alla inblandade aktörer och leverantörer. Vi följer alltid gällande myndighetskrav.

Vi ser till att alla energikrävande komponenter som kyl/frys, ventilation och värme drivs i samspel med varandra. Som en följd av detta minskar vi energiförbrukningen och ökar utrustningens livslängd.
Production environment