Ohmia Retail blir Aneo

TrønderEnergi, som är moderbolag till Ohmia Retail, kommer tillsammans med HitecVision att etablera en ny förnybar grupp vid namn Aneo (The New).

Etablerar en ny förnybar grupp: Jon Vatnadal (Senior partner i HitecVision), Ståle Gjersvold (konserndirektør i TrønderEnergi) og Odd Inge Mjøen (Styreleder i TrønderEnergi)

TrønderEnergi meddelade i mars att en enig styrelse enades om att etablera ett nytt, nordiskt förnybar bolag tillsammans med energifonden HitecVision, där de två bolagen skulle äga 50 procent vardera.

Sedan dess har förslaget behandlats av alla TrønderEnergis ägare; 19 centralnorska kommuner och KLP. På onsdagseftermiddagen blev etableringen ett faktum när bolagsstämman i TrønderEnergi med stor majoritet (97,51 procent av rösterna) beslutade att genomföra en fission (uppdelning av koncernen), och beslutade att etablera det nya förnybar bolaget.

– Det är glädjande att våra ägare är så eniga och stöttar det nya initiativet. Detta ger oss möjlighet att bli en pionjär för det gröna skiftet, med vilja och investeringskraft att utveckla nya, gröna värdekedjor. Vi tror att det är nödvändigt att tänka nytt för att lösa de stora klimatutmaningarna vi står inför, säger styrelseordförande i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen.

Täcker hela värdekedjan

Aneo kommer att satsa stort på produktion av förnybar energi, elektrifiering och energieffektivisering i hela Norden. Det förnybara företaget kommer att ha en investeringskraft på 15 till 20 miljarder NOK i första hand, vilket ger stora och unika möjligheter.

– Aneo ska vara en synlig och tydlig förnyelsebar aktör. Vi ska vara ett nordiskt företag som kommer att ha aktivitet i hela värdekedjan, från el producerad från förnybara energikällor som sol, vatten och vind tills den tas ut som kilometer på elbilen, som temperatur i frysdisken i butiken, eller används för att ladda batterier till exempel flygplan och båtar, säger Ståle Gjersvold, VD i TrønderEnergi.

Megatrend

Senior partner Jon Vatnaland i energifonden HitecVision, ser fram emot att kunna bidra till Aneo med kapital och lång erfarenhet av att bygga energibolag.

– Det gröna skiftet är en global megatrend. Världen kommer att fördubbla förbrukningen av el till 2050. Samtidigt kommer fossila bränslen att fasas ut. Det innebär att stora mängder ny kraftproduktion måste utvecklas. Energimarknaden kommer att förändras totalt. Det här ger mycket spännande möjligheter för nya företag, och det kommer att innebära ett stort behov av kapital och entreprenörskap, säger Vatnaland.

Fler tillväxtmöjligheter för dotterbolagen och Ohmia Retail

-Med HitecVision i teamet blir ännu starkare och det ger oss möjlighet att gå in i flera projekt med våra koncept. Vi kan utveckla tjänsterna och anpassa oss till kundernas behov ännu bättre och de stordriftsfördelar som vi får till följd av det nya ägandet kommer att ge oss ökad konkurrenskraft och bidra till att säkerställa snabb tillväxt. Vi tror också att "ANEO" kommer göra företaget till en ännu mer spännande och attraktiv arbetsplats som kommer att locka duktiga och ambitiösa människor med olika yrkeskompetens - säger Kjetil Larsen, General Manager för Ohmia Retail International.

 

Planen är att bolaget ska vara i full drift från den 1 november 2022.

Production environment