Aneo Solution

Investera i kundupplevelser - Lämna energiinfrastrukturen till oss, vi tar hand om det åt dig!

Prenumerationslösning - vi tar över ansvaret för investeringar, kostnader och prestanda inklusive utrustning och tekniska anläggningar till ett fast pris per månad

Branschen står inför många utmaningar

Oförutsägbara energikostnader och mer komplexa tekniska anläggningar utgör en allt större del av butikens totala utgifter. Med den utveckling vi ser i Europa har energi blivit en eftertraktad vara och en bristvara. En effektiv verksamhet är viktigare än någonsin, dels ur ett etiskt och miljömässigt perspektiv och dels för att upprätthålla företagens konkurrenskraft. Vår helhetslösning, som innebär att vi äger och ansvarar för de energikrävande komponenterna, gör att våra kunder får bättre ekonomi att istället investera i kundrelevanta projekt.

Investering i utrustning

Vi erbjuder flexibla samarbetsmodeller som utarbetas tillsammans med och anpassas efter kundens behov. Vi äger den utrustning som installeras och används i butiken. På så sätt slipper butikerna höga investeringskostnader och teknikrisker. Den kompletta tjänsten erbjuds som ett månadsabonnemang och därmed förs investeringskostnaderna istället över till driftbudgeten.

 

Vi tar hand om:

 • Försäkring av utrustningen
 • Design och kvalitetssäkring
 • Optimerad användning av utrustningen, längre livslängd
 • Vi tillhandahåller service och underhåll (från tredje part)

Fördelar

Allt fler av våra kunder ser fördelarna med att överlåta investeringar i och drift av energiinfrastruktur till samarbetspartners med expertis inom energioptimering och teknisk drift. Istället för att göra stora investeringar i butiksutrustning som kylskåp, ventilation och Co2-aggregat kan butikerna lägga sina pengar på kundlösningar som direkt påverkar försäljningen till deras målgrupper.

Vi hjälper butikschefer och verksamhetschefer med energiinfrastrukturen så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, d.v.s. att utveckla butiks- och kundupplevelser.

Vi tar hand om tekniska system och lösningar, kyl/frys, värmeåtervinning, luftkonditionering, ventilation och belysning i butiken – från design till uppstart och drift. Vi hanterar både små och stora butiksportföljer och hjälper butikschefer och verksamhetschefer med energiinfrastrukturen så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet, d.v.s. att utveckla butiks- och kundupplevelser.

Eftersom vi äger utrustningen slipper kunden höga investerings- och ägandekostnader och betalar istället för ett månadsabonnemang.

Vi ser till att rätt komponenter väljs som är dimensionerade efter kundens behov. Vi sätter ihop dem så att driften optimeras och kunden får lägre energiförbrukning, färre tjänster och utrustning med längre livslängd.

Vi övervakar utrustningen kontinuerligt och arbetar proaktivt. På så sätt säkerställer vi stabila temperaturer för matförvaring och förhindrar olyckor och matsvinn. Förutom rätt temperatur säkerställer vi även ett bra arbetsklimat med god ventilation och bra belysning.

Genom att välja Aneo Solution-paketet får du:

 • En partner att förhålla sig till
 • Förutsägbara service- och underhållskostnader
 • Ingen utrustningsrisk
 • Flexibel lösning där du kan ändra koncept under hyrestiden
 • Modern, miljövänlig och energieffektiv teknik, anpassad lagstadgade krav och kundens behov
 • Längre livslängd för utrustningen
 • Lägre energiförbrukning (kan levereras med garanti)
 • Lägre och förutsägbara driftskostnader
 • Ökad livsmedelssäkerhet (proaktiv kontroll av drift och lagringstemperatur)
 • Tillgång till branschöverskridande kompetens med fokus på helhet
 • Tydlig och detaljerad rapportering och kontroll i enlighet med myndighetskrav
 • Bättre likviditet – kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet

Långsiktigt samarbete

Aneo hjälper till genom hela processen med att uppgradera och driftsätta de energikrävande komponenterna i butiken.

Vi är specialister på planering, design och projektledning för energiinfrastruktur och kylteknik i butik. Vi är med under hela processen med byte och uppgradering och säkerställer en helhetsleverans i linje med kundens behov och önskemål.

Vi ser till att utrustningen övervakas 24/7 för att säkerställa stabila temperaturer och vi arbetar proaktivt för att undvika haverier och negativa händelser.

Lägre energiförbrukning och servicekostnader

Optimal interaktion mellan energikrävande komponenter

Mindre risk för haverier och matsvinn

Vi samarbetar med lokala företag när det gäller installation och service

Production environment