Våra tjänster

Infrastruktur för smart elbilsladdning gör laddningen tillgänglig för fler

Smarta laddanläggningar - Tjänsteavtal

Ett tjänsteavtal tecknas mellan en kund, exempelvis bostadsrättsförening, och Aneo då kunden önskar att Aneo tar ett helhetsansvar för elbilsladdningen och erbjuder laddning som en tjänst. Vid etablering av en laddinfrastruktur i flerbostadshus möjliggör Aneo Mobility smart laddning för fler boende, både för de som har en laddbar bil idag, och för de som kommer att ha ett laddningsbehov i framtiden. Det smarta laddsystemet utnyttjar den tillgängliga effektkapaciteten för el och distribuerar den på ett sätt som gör att det går att ladda fler bilar jämfört med exempelvis egna fristående laddare.  Effektiv laddning möjliggörs genom att alla laddare i en laddanläggning kommunicerar med samma styrsystem som fördelar den tillgängliga effekten vid varje given tidpunkt.  Den aktuella effekten bestäms av flera faktorer som exempelvis det samtidiga antalet anslutna bilar och den tillgängliga effekten i det lokala elnätet. Aneo optimerar hur effekten fördelas mellan bilarna.

Våra system är dimensionerade med laddare som stödjer en effekt på 22kW på 400V TN-nät. Med utnyttjande av samtidighetsfaktorn dimensioneras anläggningen enligt branschstandard, som är 1,5 kW per parkeringsplats. Detta kommer normalt att vara tillräcklig kapacitet för att vi ska kunna leverera laddning till alla, eftersom laddning kommer att ske dygnet runt och med olika laddningsbehov bland kunderna. När flera bilar laddar samtidigt minskar effekten.

Efter att infrastrukturen är iordningställd och laddarna installerade kommer Aneo Mobility att ta hand om all administration och drift av anläggningen och tillhörande laddare. 

Det innebär att vi har utrustning i laddanläggningen som kommunicerar med vår molnbaserade lösning för styrning av laddning. Detta gör att vi kan kontrollera laddningen och korrigera eventuella fel som kan uppstå. Vi kommer också att utföra lagstadgat underhåll / inspektioner av anläggningen för att säkerställa att den är i gott skick.

Aneo Mobility bygger i första hand på ett sådant sätt att parkeringsplatser blir förberedda för laddning. Detta görs genom att etablera så kallade bakplattor på parkeringsplatserna. Dessa bakplattor är förseglade med ett skydd för att förhindra beröring av spänningsförande komponenter. När en boende vill börja ladda kompletteras platsen med själva laddroboten.

Smarta laddanläggningar – Serviceavtal

Ett serviceavtal tecknas mellan en kund, exempelvis bostadsrättsförening, och Aneo då kunden önskar att Aneo administrerar all hantering och debitering av laddning samt tar hand om service och drift.

Kunden har antingen en befintlig laddanläggningen alternativ har Aneo på uppdrag av kunden etablerat en laddanläggning

Vid etablering av en laddinfrastruktur för flerbostadshus möjliggör Aneo Mobility smart laddning för fler boende, både för de som har en laddbar bil idag, och för de som kommer att ha ett laddningsbehov i framtiden. Laddanläggningen byggs på samma sätt som beskrivet under Tjänsteavtal ovan, men ägs av kunden, som även tecknar ett Serviceavtal.

Efter att infrastrukturen är iordningställdoch laddarna installerade kommer Aneo Mobility att ta hand om administration och service av anläggningen samt tillhörande laddare. Detsamma gäller vid driftstart för Serviceavtal på befintlig laddanläggning.

Aneo Mobility säkerställer service av laddanläggningen. Det innebär att vi har utrustning i laddanläggningen som kommunicerar med vår molnbaserade lösning för styrning av laddning. Detta gör att vi kan kontrollera laddningen och korrigera eventuella fel som kan uppstå på distans. Vi kommer också att utföra lagstadgade inspektioner av anläggningen för att säkerställa att den är i gott skick.

Laddabonnemang för boende

När infrastrukturen är etablerad öppnar vi för beställning av laddabonnemang för boende. Abonnemang för laddning beställs enkelt på vår hemsida. Om laddanläggningen är förberedd med bakplattor på parkeringsplatserna skickar vi laddaren till dig per post. Du kan antingen välja att montera laddaren själv eller beställa installationshjälp från oss. Om laddanläggning inte har förberetts i förväg kommer en installatör att kontakta dig för att installera laddaren.

Abonnemanget ger tillgång till laddtjänsten på ett enkelt och förutsägbart sätt och inkluderar:

  1. Hyra av laddare
  2. Ström
  3. Tariff för elnätet
  4. Kundservice och underhåll
  5. Min sida: en lösning där du kan göra ändringar i ditt eget abonnemang och möjligheten att styra din egen laddare.


Våra smarta laddare kan styras från ett molnbaserat system och stöder upp till 22 kW på 400V TN-nät. Hur mycket effekt du får beror på flera faktorer, bland annat bilens laddningshastighet, hur många som laddar samtidigt och hur mycket ström som finns tillgänglig i det lokala elnätet.

Alla laddare är godkända och uppfyller kraven för elektrisk utrustning.

Våra laddare har stöd för ISO/ICE 15188, vilket i framtiden möjliggör kommunikation mellan laddare och fordon, så att laddningen kan göras ännu effektivare, inklusive laddning enligt återstående batterikapacitet.

Laddarna stöder åtkomstkontroll med laddningschip (RFID). Det går att använda Aneo Mobilitys egna laddbrickor, men även de flesta andra laddbrickor. Detta är särskilt viktigt i laddningsanläggningar utomhus, där du kan låsa laddarna och säkerställa din egen åtkomst till laddaren. Laddbrickan används då för att starta och stoppa laddningen. 

Våra laddtjänster baseras på att användarna använder sina egna laddkablar. Det är viktigt att använda godkända laddkablar som stödjer den effekt som fordonet är godkänt för. Detta för att uppfylla brandsäkerhetskraven.

Aneo Mobility vill hjälpa fler att köra eldrivna fordon genom att göra laddning tillgänglig för så många som möjligt. Det hjälper oss att nå våra klimatmål samtidigt som ni inte behöver vara experter på allt som har med elbilsladdning att göra.  

Production environment