Ska ni äga laddanläggningen själva? Eller ha elbilsladdning som en tjänst?

Det är stora skillnader mellan att äga en laddanläggning själv och att ha elbilsladdning som tjänst. Innan man beslutar om en lösning är det viktigt att identifiera föreningens och de boendes önskemål och behov. Ni bör också titta på vad det kostar bostadsrättsföreningen och vilka kostnader som de boende kommer att ha. Här kan du läsa mer om de viktigaste skillnaderna.

Äga laddanläggningen själv

Att äga en laddanläggning förutsätter att föreningen står för kostnaderna för infrastrukturen. Hur kostnaden fördelas på de boende kan skilja sig mellan föreningar, men vanligtvis betalar en boende som vill ha tillgång till laddning en summa för månad för detta där t ex kostnad för själva laddaren, administrativa kostnader för fakturering och nätavgift ingår. Utöver detta tillkommer elkostnaden både för nätavgift och elkostnad. Här kan det vara svårt för en förening att i förväg räkna ut hur elbilsladdning kan påverka föreningens totala elkostnad med de effektuttag som samtida elbilsladdning kan resultera i. 

Om du väljer att äga laddanläggningen i föreningen behöver ni finansiera etableringen av själva anläggningen. Med en egen lösning måste styrelsen hantera anläggningen och kalla in proffs vid nya laddarinstallationer, felavhjälpning eller inspektioner som krävs. Man måste också ta hänsyn till den snabba utveckling som sker inom laddningstekniken. Det kan bli nödvändigt att återinvestera anläggningen tidigare än beräknat för att hålla jämna steg med de boendes takt och behov av laddning i framtiden. Man behöver även göra en bedömning av vilken effekt som kommer att behövas för laddanläggningen och hur det kan påverka föreningens elkostnader.

En lösning där föreningen äger anläggningen själv ger full kontroll, men innebär också ett stort ansvar att både hantera det löpande administrativa och att utreda ett antal faktorer för att kunna fatta rätt beslut i olika situationer. När ska man t ex bygga ut, hur hantera nya krav på teknik, är anläggningen rätt dimensionerad vad gäller effekt? Detta kan leda till utmaningar och frustration om det finns meningsskiljaktigheter i bostadsbolaget om vem som ska bära kostnaden. Sådana problem finns inte i en tjänstlösning.

Elbilsladdning som tjänst

Om du har elbilsladdning som tjänst är det leverantören av tjänsten som tar ansvar för all drift och administration, samt även för design och kostnad för installation av laddanläggningen. Tjänsteleverantören äger allt som hör till anläggningen och laddning tillhandahålls som en komplett tjänst till både föreningen och till de boende. Det innebär en administrationsfri laddningsanläggning för styrelsen där drift av anläggningen, försäkring, garanti, tekniska uppdateringar och kundservice ingår. Dessutom ingår nätavgift och el i tjänsten, vilket innebär att föreningen inte behöver fundera på varken vad de boende ska betala eller hur föreningens kostnader för el påverkas.

Föreningen betalar istället en fast månadsavgift för tillgång till laddtjänsten.

Boende som vill ladda sin bil beställer ett laddabonnemang och får en laddare. Man får ett fast och förutsägbart månadspris som passar det egna laddningsbehovet. Det gör att man slipper tänka  på svängningar i elpriset  – månadspriset är ändå detsamma.

Aneo bygger en toppmodern och högteknologisk laddningsanläggning som tillhandahåller laddningsmöjligheter för alla. Det enda kunden behöver tänka på är att ansluta laddaren till bilen – enkelt, smart och förutsägbart!

Vilken lösning är bäst för er?

När man överväger att äga eller ha en laddanläggning som en tjänst finns det ett antal faktorer som spelar in. Vilken lösning som föredras beror ofta på föreningens förutsättningar. Det är ingen hemlighet att det på (mycket) lång sikt blir billigare att äga anläggningen själv, men det är viktigt att förstå att det kommer att finnas kostnader för underhåll, kontroller, fakturering, installation av nya laddare och liknande längs vägen. Inte minst kan det bli stora kostnader förknippade med att byta ut anläggningen när nya laddningsbehov uppstår för framtidens elbilar. Om föreningen måste ta lån för att installera laddningsanläggningen tillkommer också räntekostnader.

Det kommer ofta som en överraskning för många hur stort och tidskrävande arbete det är för bostadsaktiebolagens styrelse att ansvara för laddanläggningen. Genom att välja elbilsladdning som tjänst som tillhandahålls av en professionell aktör får styrelsen över tid till annat, och alla boende får möjlighet att ladda, samt hjälp när de behöver det – till ett fast pris varje månad!

Production environment