Guide: Så skaffar ni laddboxar till er bostadsrättsförening

Antalet elbilar på våra gator ökar varje dag, och fler kommer det att bli. Men det finns ett stort hinder som kan bromsa denna trend: laddmöjligheter. Här kan er bostadsrättsförening dra sitt strå till stacken för miljön genom att ge de boende möjligheter att ladda bilen vid sina hem. Därför har vi satt ihop denna steg-för-steg guide för hur ni går tillväga för att skaffa laddboxar till er bostadsrättsförening.

Steg 1: Se över behovet och intresset i föreningen

Börja med att undersöka hur många av era medlemmar som redan har eller planerar att skaffa elbil. Detta ger en bild av hur många laddboxar som behövs i er bostadsrättsförening. Även om intresset visar sig vara lågt finns det anledningar att investera i laddinfrastruktur för att framtidssäkra er förening och göra den mer attraktiv för nya boende.

Det kan till och med vara så att det kommer bli krav på att installera laddboxar i en BRF i framtiden. Boverket ställer redan kravet på att nya och ombyggda bostadshus ska ha ledningsinfrastruktur för att möjliggöra installationen av laddboxar.

Steg 2: Undersök era förutsättningar

För att installera laddboxar i en bostadsrätt behöver ni först undersöka fastighetens tekniska förutsättningar. Börja med att granska elsystemet för att se om den nuvarande säkringen och kabeldragningen räcker för att stödja installationen av laddboxar i er BRF eller om dessa behöver förstärkas. Bestäm lämpliga platser för laddboxarna, till exempel på parkeringsplatser i garage eller utomhus, och fundera över hur internetanslutningen ser ut i fastigheten, eftersom laddboxarna kan behöva anslutas via WiFi eller LAN (Ethernet) för att möjliggöra olika funktioner.

Aneo kan hjälpa er genom hela denna process för att säkerställa att ni har rätt förutsättningar för att kunna installera laddboxar för varje bostadsrätt. Vi skickar ut våra experter och elinstallatörer till er fastighet för att bedöma installationens omfattning, granska elsystemet och identifiera om det behöver förstärkas. Boka ett platsbesök idag så kommer vi förbi för att se över era förutsättningar!

Steg 3: Jämför leverantörer

När ni har undersökt era förutsättningar och fastställt era behov är nästa steg att jämföra olika leverantörer av laddboxar för bostadsrättsföreningar. Undersök leverantörernas referenser och erfarenhet för att säkerställa att de har installerat laddboxar i liknande miljöer.

Jämför priser och förstå deras kostnadsstruktur, inklusive installationskostnader och löpande avgifter. Kontrollera också vilka garantier och supporttjänster som erbjuds för att säkerställa långsiktig funktionalitet och tillgång till teknisk support vid behov. Se över de tekniska specifikationerna för laddboxarna och se till att de uppfyller era behov och krav.

Steg 4: Överväg finansieringen

Hur ser föreningens ekonomi ut? Har ni råd att ta en större investering på hundratusentals kronor? Oavsett er situation kan vi på Aneo hjälpa er att skaffa laddboxar till er bostadsrättsförening.

Tjänsteavtal – Aneo tar investeringen

Vårt tjänsteavtal innebär att vi äger och ansvarar för laddanläggningen och står för hela investeringskostnaden. Er BRF betalar en fast månadsavgift per parkeringsplats, de boende får skaffa ett laddabonnemang hos oss de själva betalar för och vi sköter allt från installation till löpande service och support. Detta ingår i vårt tjänsteavtal:

 

 • Administration av laddningen
 • Debitering av laddabonnemang
 • Styrning och övervakning
 • Kommunikation med boende
 • Försäkring och garantier
 • Hantering av el- och nätkostnader
 • Kundservice för boende
 • Årliga kontroller av laddanläggningen

Serviceavtal – Föreningen tar investeringen

Vårt serviceavtal innebär att ni äger och ansvarar för laddanläggningens laddinfrastruktur, medan vi tar hand om allt som rör laddningen. Detta ingår i vårt serviceavtal:

 • Administration av laddningen
 • Debitering av laddabonnemang
 • Styrning och övervakning
 • Kommunikation med boende
 • Hantering av el- och nätkostnader
 • Kundservice för boende
 • Årliga kontroller av laddanläggningen
 • Hjälp med ansökan för Ladda bilen-bidraget

Steg 5: Installera laddboxarna

Om ni väljer att själva ta hand om investeringen, se till att installationen utförs av certifierade elektriker med erfarenhet av laddinfrastruktur. Detta garanterar att installationen följer alla regler och standarder, vilket är viktigt för både säkerheten och funktionaliteten. 

Innan arbetet påbörjas, se till att ni har en tydlig plan och att all nödvändig utrustning och material är tillgängligt. Efter installationen är det viktigt att noggrant testa laddboxarna för att säkerställa att de fungerar korrekt. Detta inkluderar att verifiera att alla säkerhetsåtgärder är på plats, såsom jordfelsbrytare och korrekt kabeldragning.

Steg 6: Drift och underhåll

För att säkerställa långvarig funktionalitet och säkerhet för laddboxarna i er BRF är det viktigt att upprätta en plan för regelbundet underhåll och övervakning. Detta inkluderar schemalagd inspektion och rengöring av laddboxarna, kontroll av kablage och anslutningar, samt uppdateringar av eventuell mjukvara.

Ha en tydlig supportstruktur på plats för att snabbt kunna hantera eventuella problem som kan uppstå. Detta innebär att ha kontaktuppgifter till teknisk support lättillgängliga för alla användare och att säkerställa att det finns en process för snabb åtgärd av eventuella driftstörningar. Med en robust drift- och underhållsplan kan ni minimera driftstopp och förlänga livslängden på er laddinfrastruktur.

Varför välja elbilsladdning som tjänst från Aneo?

För att ni kan överlåta hela processen för att installera laddboxar till era bostadsrätter till oss. Vi tar hand om allt från start till mål, där ni snabbt och säkert kan erbjuda laddningsmöjligheter för de boende. Fördelarna med Aneo som er partner inkluderar:

Ingen investeringskostnad: Vi tar hand om hela investeringskostnaden. Ni har alltid möjlighet att köpa loss anläggningen i framtiden om ni önskar.

Helhetslösning: Vi har hand om hela projektet från start till mål, från byggnation av infrastruktur och installation av laddboxar till hantering av el och kostnader.

Helt administrationsfritt: Vi hjälper boende att komma igång och hanterar all fakturering och support. Vi säkerställer att service utförs kontinuerligt och enligt gällande regler.

Teknisk trygghet: Vi optimerar användningen av effekten i er anläggning för att säkerställa att laddningen fungerar optimalt för de boende. Aneo tar ansvaret för att er anläggning uppfyller alla aktuella regler och kvalitetskrav.

Rättvis debitering: Vi säkerställer rättvis debitering genom att laddanläggningen får en egen elmätare där bara de som använder elbil och laddbox betalar för det, den vanliga hushållselen påverkas inte. På så vis behöver de som inte har en elbil betala för att andra har det.

Dynamisk lastbalansering: Vi säkerställer en bra lastbalansering som ser till att ni alltid har el för elbilsladdning, och kan laga middag hemma utan att säkringen går.

Production environment