Aneo stärker kundcentret 💛

Ökad kundbas och expansion i Norden innebär att Aneo Mobility stärker kundcentret.  

Vd, Stephan Juhl Nielsen och kundcentrets nya chef Tone-Lill Reitan

Aneo Mobility är ett av de snabbast växande företagen inom elbilsladdning i Norge. I dagsläget har företaget avtal på plats med 800 bostadsrättsföreningar med totalt 80 000 laddstationer. Varje månad bygger vi tusentals nya laddstationer. 

– Varje dag får vi dussintals nya kunder, och våra laddningstjänster används från Tromsø i norr till Kristiansand i söder. Vi är glada över att uppleva denna tillväxt och växlar nu upp för att kunna välkomna ännu fler kunder, säger Stephan Juhl Nielsen, vd på Aneo Mobility. Ett dotterbolag till det förnybara energibolaget Aneo.  

Fler elbilsägare 

Till följd av den kraftiga ökningen av antalet elbilsägare utnyttjar fler och fler nu laddningsmöjligheterna i parkeringshusen. Detta innebär en större belastning på elnätet och laddningsanläggningarnas infrastruktur, och därmed behövs en mer avancerad tjänst från Aneo. 

– Aneo erbjuder en laddningstjänst där allt från installation, teknisk infrastruktur, elleverans, laddbox och support ingår till ett förutsägbart månadspris. Det ska vara enkelt för kunden. Vår vision är att kunden bara ska koppla in kabeln i bilen, så tar Aneo hand om resten, tillägger han. 

Justeringar behövs 

En så stor tillväxt på kort tid kräver omställningar. Därför vidtar Stephan och hans kollegor nu åtgärder för att leverera bästa möjliga tjänst till alla sina kunder, oavsett var de bor.  

– Vi har sett stor variation i elpriserna i olika prisområden, utöver ökade kostnader för teknik. Detta innebär vissa utmaningar när vi ska kunna erbjuda en förutsägbar modell som passar hela Norge.  Aneo ska fortsätta att vara bland de bästa aktörerna när det gäller pris och kvalitet, och vi arbetar med spännande lanseringar, betonar Stephan Juhl Nielsen. 

Ökad bemanning 

Kundcentret, som ligger på Aneos huvudkontor i Trondheim, stärks också som en del av tillväxtambitionen.  

– Vi vill att kunderna ska få hjälp snabbare när de hör av sig, och här måste vi bli bättre, erkänner Stephan. Tone Lill Reitan har lång erfarenhet av kunduppföljning och har nyligen anställts som chef för kundcentret. 

– Kundportföljen har vuxit snabbt och bemanningen på kundcentret har inte anpassats i enlighet med behovet, vilket har påverkat servicenivån. Nu utökar vi personalstyrkan med fler anställda på kundcentret för att lyckas med satsningen, säger Reitan.  

Om du har några frågor om Aneo Mobility, vänligen kontakta kundcentret på (+47) 464 26 000 eller via e-post på post.mobility@aneo.com. 

Production environment