Olika laddningsmöjligheter - vad ska du välja?

Vad är skillnaden mellan hemladdning och snabbladdning? Och vad betyder smart laddning? Det är inte alltid lätt att förstå de olika termerna och vad de betyder. Här förklarar vi skillnaden mellan olika laddningsalternativ.

Charging in Oslo

Olika laddningsalternativ för olika behov

Det finns flera sätt att ladda elbilen, men den största skillnaden mellan de olika sätten är hur effektivt bilen kan laddas. Namnet på de olika laddningsformerna speglar också hur snabbt din elbil kan laddas fullt. De olika sätten kan därför täcka olika behov, beroende på hur mycket tid man har.

Hemladdning

Hemladdning innebär att du har en laddbox installerad hemma, vilket säkerställer en säkrare och snabbare laddning än när du använder ett eluttag. Hemladdning har en effekt på upp till 22 kW.

Smart laddning

Smart laddning förklaras enkelt med att elbilen laddas när elpriset är som lägst, och att flera laddare har möjlighet att "prata ihop" och fördela den tillgängliga kapaciteten på ett effektivt sätt. Vi kallar detta lastbalansering.

Snabbladdning

Snabbladdare är namnet på en laddare som förser elbilens batteri med el snabbare än vad en hemladdare gör. Snabbladdare är den vanligaste typen av laddare man hittar längs vägen, och är oftast på 50 kW.

En snabbladdare tar cirka 30-40 minuter att ladda batteriet upp till 80 procent, beroende på bilens batterikapacitet. Användningen av snabbladdning bör begränsas eftersom det kan vara skadligt för elbilens batteri och göra att bilen tappar kapacitet med tiden.

Priset på snabbladdning varierar mycket från plats till plats och mellan olika leverantörer, men det blir oftast alltid dyrare än hemladdning och destinationsladdning.

Semi-snabb laddning

Det är laddningseffekten och typen av kontakt som används för laddning som skiljer semi-snabbladdning från snabbladdning. För semi-snabbladdning används kabel typ 2, och laddningseffekten är från 22 kW upp till 43 kW. Vilken effekt som uppnås beror på bilens laddningskapacitet och tillgänglig kapacitet på elnätet.

Blixtladdning

Blixtladdare laddar din bil "blixtsnabbt", med en effekt på 150 kW. Alla bilar är inte kompatibla med en sådan laddare, men de elbilar som finns kan ladda batteriet till 80 procent på cirka 10 minuter. För närvarande är kapaciteten på blixtladdare begränsad, och priset är högre än med snabbladdare.

Destinationsladdning

Destinationsladdare är, som namnet antyder, laddare som sitter på en destination du reser till. Det kan till exempel vara på ett hotell eller ett nöjesfält där elbilen står under en längre period. Destinationsladdning ger dig möjlighet att ladda bilen medan den fortfarande står parkerad och inte används.

Laddning i eluttag

Att ladda i ett uttag kallas ofta för normalladdning eller nödladdning. Det är fortfarande många som fortfarande laddar i ett uttag snarare än i en laddbox. Laddningen är långsam och rekommenderas inte på grund av brandrisken. Uttaget klarar inte den höga belastningen över tid. Läs mer om varför du inte bör ladda i ett eluttag

Elbilsladdning i villa vs. bostadsrätt eller samfällighet

Både elbilar och laddteknik är i snabb utveckling. I ett ständigt föränderligt landskap kan det vara utmanande att veta vilken typ av laddlösning som fungerar bäst. Oavsett var du bor ska du ha möjlighet att ladda din elbil, men det finns olika lösningar beroende på om du bor i småhus eller flerbostadshus.

Om du bor i ett småhus måste du undersöka ett antal faktorer på egen hand för att vara säker på att du fattar rätt beslut. När du har kontrollerat om huset har tillräckligt med ledig kapacitet måste du själv köpa laddaren och låta en elektriker komma för att utföra installationen.

Om ett fel uppstår måste du tillkalla proffs och om en teknisk uppgradering sker kan det leda till att du måste göra en ny investering i ny laddteknik. Utöver detta måste du ta hänsyn till fluktuationer i elpriset.

I ett flerbostadshus är man beroende av att dela på den tillgängliga kapaciteten i byggnaden. Som boende i en bostadsrättsförening eller samfälligeht ingår du i en större gemenskap som ska fatta beslut för allas bästa. Tillgång till laddning kan vara en utmaning och leda till stor frustration om det finns begränsad kapacitet eller oenighet om vem som ska stå för kostnaden.

Det är bekymmer som du som boende i ett flerbostadshus inte har med ett laddabonnemang från Aneo. Vi bygger ett modernt, smart och lastbalanserat laddningssystem som ger alla i bostadsrättsföreningen eller samfälligheten möjlighet att betala ett fast pris varje månad för laddbox och laddning. Allt inkluderat.

ALLT som en villaägare ska göra på egen hand ingår i ett abonnemang från Aneo. Laddningen har aldrig varit enklare än när den levereras som en tjänst, för både styrelsen och den boende. Vi sköter drift, underhåll, tekniska uppdateringar, kundservice och fakturering – helt administrationsfritt för styrelsen.

Har du inte Aneo där du bor?


Tipsa oss om din bostadsrättsförening/samfällighet

Production environment