Så monterar du laddaren

När du har fått laddaren med posten kan den monteras på plattan. Det är så enkelt att du kan göra det själv!

Id
0
IsReadOnly
IsModified
Se monteringsmanualen för instruktioner om hur du klickar fast din Garo-laddare på platsen din!
0:00
Production environment