Så monterar du laddaren

När du har fått laddaren med posten kan den monteras på plattan. Det är så enkelt att du kan göra det själv!

Se monteringsmanualen för instruktioner om hur du klickar fast din Garo-laddare på platsen din!
0:00
Production environment